Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 01.06.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

že v termíne od: 01.06.2016 08:30:00 do: 01.06.2016 16:30:00

Vybavuje linka 0800 159 000
16-12343 Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina
V Žiline, 04.05.2016
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme Vám,
Vážená obec/mesto,
Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.


V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.


Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.
Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.

Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
7320170 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7321131 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
9795395 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7153832 Dolná Tižina Dolná Tižina 105
7153834 Dolná Tižina Dolná Tižina 107
7153835 Dolná Tižina Dolná Tižina 108
7153836 Dolná Tižina Dolná Tižina 109
7153837 Dolná Tižina Dolná Tižina 110
7153838 Dolná Tižina Dolná Tižina 111
7153839 Dolná Tižina Dolná Tižina 112
7154044 Dolná Tižina Dolná Tižina 344
7305221 Dolná Tižina Dolná Tižina 398
7310869 Dolná Tižina Dolná Tižina 405

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.