Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.5.2016

Dátum: 18.05.2016

 

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

že v termíne od: 18.05.2016 08:00:00 do: 18.05.2016 12:00:00

Vybavuje linka 0800 159 000
16-10647 Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina
V Žiline, 19.04.2016
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme Vám,
Vážená obec/mesto,
Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.


V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.


Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.
Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.

Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
4522804 Dolná Tižina Dolná Tižina
4523856 Dolná Tižina Dolná Tižina
7301858 Dolná Tižina Dolná Tižina
4500989 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
4507628 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
4508368 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
4509779 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
4519498 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7223057 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7223059 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7311418 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7319083 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7320722 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7321161 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7321653 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7322119 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7323176 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7324130 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7325813 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7332950 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7334553 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7334832 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7334840 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7337431 Dolná Tižina Dolná Tižina 0
7223071 Dolná Tižina Dolná Tižina 1
7223074 Dolná Tižina Dolná Tižina 27
7153784 Dolná Tižina Dolná Tižina 50
7153785 Dolná Tižina Dolná Tižina 52
7153786 Dolná Tižina Dolná Tižina 53
7153736 Dolná Tižina Dolná Tižina 54
7153787 Dolná Tižina Dolná Tižina 55
7153788 Dolná Tižina Dolná Tižina 56
7153789 Dolná Tižina Dolná Tižina 57
7153790 Dolná Tižina Dolná Tižina 58
7153791 Dolná Tižina Dolná Tižina 58
7153792 Dolná Tižina Dolná Tižina 59
7153793 Dolná Tižina Dolná Tižina 60
7153794 Dolná Tižina Dolná Tižina 61
7153795 Dolná Tižina Dolná Tižina 62
7153796 Dolná Tižina Dolná Tižina 64
7153797 Dolná Tižina Dolná Tižina 65
7153798 Dolná Tižina Dolná Tižina 66
7153799 Dolná Tižina Dolná Tižina 67
7153800 Dolná Tižina Dolná Tižina 68
7153801 Dolná Tižina Dolná Tižina 69
7223060 Dolná Tižina Dolná Tižina 70
7223061 Dolná Tižina Dolná Tižina 70
7223064 Dolná Tižina Dolná Tižina 70
7223069 Dolná Tižina Dolná Tižina 70
Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
7223076 Dolná Tižina Dolná Tižina 70
7223077 Dolná Tižina Dolná Tižina 70
7153803 Dolná Tižina Dolná Tižina 71
7153804 Dolná Tižina Dolná Tižina 72
7153805 Dolná Tižina Dolná Tižina 73
7153806 Dolná Tižina Dolná Tižina 74
7153807 Dolná Tižina Dolná Tižina 76
7153808 Dolná Tižina Dolná Tižina 77
7153809 Dolná Tižina Dolná Tižina 78
7153810 Dolná Tižina Dolná Tižina 79
7153811 Dolná Tižina Dolná Tižina 80
7153812 Dolná Tižina Dolná Tižina 81
7153814 Dolná Tižina Dolná Tižina 83
7153815 Dolná Tižina Dolná Tižina 84
7153816 Dolná Tižina Dolná Tižina 85
7153817 Dolná Tižina Dolná Tižina 86
7153818 Dolná Tižina Dolná Tižina 87
7153819 Dolná Tižina Dolná Tižina 90
7153820 Dolná Tižina Dolná Tižina 91
7303237 Dolná Tižina Dolná Tižina 91
7153821 Dolná Tižina Dolná Tižina 92
7153822 Dolná Tižina Dolná Tižina 93
7326165 Dolná Tižina Dolná Tižina 96
7153825 Dolná Tižina Dolná Tižina 98
7153827 Dolná Tižina Dolná Tižina 100
7153829 Dolná Tižina Dolná Tižina 102
7153830 Dolná Tižina Dolná Tižina 103
7153831 Dolná Tižina Dolná Tižina 104
7153833 Dolná Tižina Dolná Tižina 106
7223080 Dolná Tižina Dolná Tižina 109
7153840 Dolná Tižina Dolná Tižina 113
7153841 Dolná Tižina Dolná Tižina 114
7223081 Dolná Tižina Dolná Tižina 115
7153842 Dolná Tižina Dolná Tižina 116
7153845 Dolná Tižina Dolná Tižina 118
7223082 Dolná Tižina Dolná Tižina 120
7153901 Dolná Tižina Dolná Tižina 181
7153902 Dolná Tižina Dolná Tižina 182
7311441 Dolná Tižina Dolná Tižina 182
7153903 Dolná Tižina Dolná Tižina 183
7153904 Dolná Tižina Dolná Tižina 184
7153906 Dolná Tižina Dolná Tižina 186
7153907 Dolná Tižina Dolná Tižina 187
7153908 Dolná Tižina Dolná Tižina 188
7153909 Dolná Tižina Dolná Tižina 189
7153912 Dolná Tižina Dolná Tižina 192
7153913 Dolná Tižina Dolná Tižina 193
7153914 Dolná Tižina Dolná Tižina 194
7153915 Dolná Tižina Dolná Tižina 195
Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
7153916 Dolná Tižina Dolná Tižina 196
7223051 Dolná Tižina Dolná Tižina 196
7153917 Dolná Tižina Dolná Tižina 197
7153918 Dolná Tižina Dolná Tižina 198
7153919 Dolná Tižina Dolná Tižina 200
7153920 Dolná Tižina Dolná Tižina 201
7153921 Dolná Tižina Dolná Tižina 202
7153922 Dolná Tižina Dolná Tižina 203
7153923 Dolná Tižina Dolná Tižina 204
7153924 Dolná Tižina Dolná Tižina 205
7153925 Dolná Tižina Dolná Tižina 206
7153926 Dolná Tižina Dolná Tižina 207
7153928 Dolná Tižina Dolná Tižina 208
7153929 Dolná Tižina Dolná Tižina 209
7321567 Dolná Tižina Dolná Tižina 210
7153931 Dolná Tižina Dolná Tižina 211
7153932 Dolná Tižina Dolná Tižina 212
7153933 Dolná Tižina Dolná Tižina 213
7153934 Dolná Tižina Dolná Tižina 214
7153935 Dolná Tižina Dolná Tižina 215
7185199 Dolná Tižina Dolná Tižina 216
7153936 Dolná Tižina Dolná Tižina 218
7153937 Dolná Tižina Dolná Tižina 219
7153938 Dolná Tižina Dolná Tižina 220
7153939 Dolná Tižina Dolná Tižina 221
7223053 Dolná Tižina Dolná Tižina 221
7153940 Dolná Tižina Dolná Tižina 222
7153941 Dolná Tižina Dolná Tižina 223
7153942 Dolná Tižina Dolná Tižina 224
7153944 Dolná Tižina Dolná Tižina 227
7153945 Dolná Tižina Dolná Tižina 228
7153946 Dolná Tižina Dolná Tižina 230
7153947 Dolná Tižina Dolná Tižina 231
7153948 Dolná Tižina Dolná Tižina 232
7153949 Dolná Tižina Dolná Tižina 233
7153950 Dolná Tižina Dolná Tižina 234
7153951 Dolná Tižina Dolná Tižina 235
7153952 Dolná Tižina Dolná Tižina 236
7153953 Dolná Tižina Dolná Tižina 237
7153954 Dolná Tižina Dolná Tižina 238
7153955 Dolná Tižina Dolná Tižina 239
7153956 Dolná Tižina Dolná Tižina 240
7153957 Dolná Tižina Dolná Tižina 241
7153958 Dolná Tižina Dolná Tižina 242
7153959 Dolná Tižina Dolná Tižina 243
7153960 Dolná Tižina Dolná Tižina 243
7153961 Dolná Tižina Dolná Tižina 244
7153962 Dolná Tižina Dolná Tižina 245
7153963 Dolná Tižina Dolná Tižina 246
Císlo
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
7153964 Dolná Tižina Dolná Tižina 247
7153966 Dolná Tižina Dolná Tižina 249
7310373 Dolná Tižina Dolná Tižina 301
7154035 Dolná Tižina Dolná Tižina 329
7154036 Dolná Tižina Dolná Tižina 330
7223058 Dolná Tižina Dolná Tižina 331
7154037 Dolná Tižina Dolná Tižina 337
7154039 Dolná Tižina Dolná Tižina 339
7154040 Dolná Tižina Dolná Tižina 340
7154041 Dolná Tižina Dolná Tižina 341
7310074 Dolná Tižina Dolná Tižina 341
7154042 Dolná Tižina Dolná Tižina 342
7154045 Dolná Tižina Dolná Tižina 345
7154047 Dolná Tižina Dolná Tižina 347
7154048 Dolná Tižina Dolná Tižina 348
7154049 Dolná Tižina Dolná Tižina 349
7154050 Dolná Tižina Dolná Tižina 350
7154051 Dolná Tižina Dolná Tižina 351
7154052 Dolná Tižina Dolná Tižina 352
7154053 Dolná Tižina Dolná Tižina 353
7154054 Dolná Tižina Dolná Tižina 354
7154068 Dolná Tižina Dolná Tižina 373
7302104 Dolná Tižina Dolná Tižina 381
7304560 Dolná Tižina Dolná Tižina 386
7304864 Dolná Tižina Dolná Tižina 397
7310225 Dolná Tižina Dolná Tižina 406
7305258 Dolná Tižina Dolná Tižina 407
7319639 Dolná Tižina Dolná Tižina 451
7328903 Dolná Tižina Dolná Tižina 457
7313099 Dolná Tižina Dolná Tižina 469
7315417 Dolná Tižina Dolná Tižina 473
7310215 Dolná Tižina Dolná Tižina 634
7315409 Dolná Tižina Dolná Tižina 634
7154078 Dolná Tižina Dolná Tižina 1118
7154084 Dolná Tižina Dolná Tižina 1128
7303965 Dolná Tižina Dolná Tižina 4447

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.