Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Fotogaléria

Odovzdávanie hasičského vozidla

Veliteľ jednotky po zastavení vozidla a vystúpení ministra vnútra zavelil hasičskej jednotke: Hasičská jednotka, POZOR! K hláseniu hľaď!“ a podal hlásenie ministrovi v znení: „Pán podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Tižine Bohuš Bačinský. Dobrovoľní hasiči boli pripravení k prevzatiu vozidla. Minister poďakoval za hlásenie a podal si s veliteľom ruky. Po tomto akte sa ujala slova starostka obce Ľubica Ďuricová, privítala p. ministra s delegáciou na pôde obce Delegácia - hostia: p. Róbert Kaliňák – podpredseda vlády a minister vnútra SR p. Igor Choma – primátor mesta Žilina a poslanec Národnej rady SR p. Alexander Nejedlý – prezident Hasičského a záchranného zboru SR p. Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky p. Jaroslav Kapusniak - riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Príhovor starostky obce pri odovzdávaní hasičského auta IVECO DAILY . Vážení spoluobčania, milí hostia! Dovoľte mi ako starostke obce Dolná Tižina v mene našich spoluobčanov Vás srdečne privítať v našej obci. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1439. Vítam medzi nami podpredsedu vlády SR a Ministra vnútra SR p. Róberta Kaliňáka, Igora Chomu – primátora mesta Žilina a poslanca NR SR. Ďalej medzi nami vítam prezidenta hasičského záchranného zboru SR generála Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelína Horvátha, pána Jaroslava Kapusniaka, riaditeľa Krajského riaditeľstva HZZ v Žiline a ostatných vzácnych hostí. Je našou cťou privítať medzi nami týchto vzácnych hostí, zvlášť keď k nám prichádzajú s neobvyklým darom našim dobrovoľným hasičom. Žiadosť našich hasičov bola vypočutá na príslušných orgánoch a dnes sa premieta do reálnej skutočnosti. Túžobne očakávané moderné zásahové vozidlo IVECO DAILY aj s príslušenstvom protipovodňového vozíka dopravené k nám samotným ministrom vnútra, dnes je odovzdávané tižinským hasičom pre zvýšenie akcieschopnosti zboru pri zásahových výjazdoch. Ďakujeme všetkým tým, ktorým nie je odkaz DHZ ľahostajný a snažia sa rozširovať idey humánnej pomoci v krízových situáciách pri záchrane ľudských životov a majetku občanov. DHZ v Dolnej Tižine vznikol v auguste 1924. Svoju činnosť neprerušil dlhých 92 rokov. Udržal sa i v ťažkých obdobiach. Pri tejto príležitosti treba spomenúť zakladateľa hasičského zboru p. farára Fraštackého, veliteľov: Jána Bačinského, Karola Ondru, Karola Lodňana, Bohuša Bačinského a mnohých ďalších zanietených občanov oddaných myšlienke dobrovoľného hasičstva. Dnes má DHZ 62 členov. Zásahovú jednotku tvorí 8 členov. Od roku 1988 zbor disponuje zásahovou cisternou Aviou 31 a Motorovou striekačkou PS 12 a PPS 8. Každoročným bilancovaním uplynulého obdobia sme svedkami, že naši hasiči si zodpovedne plnia svoje úlohy. Spomenúť hasičov treba pri organizovaní a spolu podieľaní sa na kultúrno- spoločenskom dianí v obci. Naši hasiči si zaslúžia pozornosť a podporu zo strany obce a dnes i zo strany vlády SR. Dnes je zbor zaradený do C kategórie. To všetko si naši hasiči uvedomujú a sľubujú, že poskytnuté vozidlo bude v dobrých rukách. Prijatím zákona 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane bola daná všetkým dobrovoľným hasičom satisfakcia a dôstojné uznanie v spoločnosti. V závere ešte raz v mene obce, poslancov OZ, tu nastúpených hasičov, občanov obce, ďakujem za poskytnutý dar, ďakujem všetkým hosťom, ktorí sa zúčastnili na tejto milej slávnosti. V závere vystúpenia starostka obce Ľubica Ďuricová odovzdala slovo ministrovi vnútra Róbertovi Kaliňákovi. Minister vnútra mal krátky a výstižný príhovor k darovanému vozidlu, pokrstil vozidlo šampanským a na záver odovzdal kľúče od vozidla veliteľovi našej hasičskej jednotky. Pán farár z našej farnosti auto posvätil a tiež poprial hasičom mnoho šťastných najazdených kilometrov. Mladí heligonkári Lívinka Franeková, Jakubko Mahút a Kristínka Dávidíková pod vedením pani učiteľky Milady Dávidíkovej a pána Milana Buchtu zaspievali a zahrali pieseň pre našich hasičov. Potom sa ku kultúrnemu programu pridali naše dôchodkyne z Klubu dôchodcov pod vedením Evy Ondrovej. Na záver podujatia sme sa všetci občerstvili vareným vínkom a chutnými šiškami od pani kuchárok. Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru!

 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla
 Odovzdávanie hasičského vozidla