Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Fotogaléria

Kanonická vizitácia našej obce

Pri príležitosti kanonickej vizitácie dňa 23.11.2017 navštívil našu obec Dolná Tižina Mons.doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Otca biskupa sprevádzal ThLic. Mgr. Ľubomír Majtán. Vizitáciou ich sprevádzal vdp. Mgr. Dušan Monček, ktorá začala v tichu modlitbou vo farskom kostole. Na farskom úrade viedli súkromný rozhovor. Otec biskup navštívil obecný úrad, kde ich privítala pani starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová spolu s prítomnými poslancami Jánom Bučkuliakom a Lukášom Ďurinom a so zamestnancami úradu. Vizitácia pokračovala návštevou Materskej školy v Dolnej Tižine. Deti otca biskupa privítali milým programom s venovaním a poďakovaním za jeho návštevu. Milý obraz „Nebo anjelíkov“ venovali deti biskupovi na pamiatku. Otec biskup vzájomne s deťmi komunikoval. Priniesol do škôlky požehnanie a poukázal na správnu výchovu detí v dnešnom uponáhľanom svete. Vedieť sa podeliť a pestovať u detí lásku a úctu k sebe samému i k okoliu. V základnej škole navštívili 9. a 3. triedu. Žiaci 3. ročníka pripravili pre otca biskupa krátky kultúrny program a odovzdali darček. Atmosféru oživili tóny heligónky našich šikovných žiakov. Po krátkej besede s nimi a zodpovedaní zvedavých otázok, udelil otec biskup požehnanie žiakom obidvoch škôl. Pani riaditeľky previedli otca biskupa zrekonštruovanými triedami svojich škôl. Pri svojej návšteve otec biskup nezabudol ani na starých a chorých občanov našej farnosti a udelil im požehnanie a sväté prijímanie. O 18:00 hod. sa konala svätá omša v kostole sv. Michala Archanjela. Po skončení sv. omše sa konala v kostole ešte diskusia. Počas celodennej návštevy vládla uvoľnená a priateľská atmosféra. Otec biskup pozdravil všetkých našich farníkov aj tých, ktorí sa nemohli zúčastniť stretnutia s ním, najmä našich chorých a s prosbou o modlitbu za neho a za celú našu diecézu. Vo večernej diskusii v kultúrno – pastoračnom centre sa so všetkými rozlúčil a udelil požehnanie.

Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce
Kanonická vizitácia našej obce