Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Fotogaléria

Tižinské hody 2019

V nedeľu v skorých ranných hodinách dedinou rozvoniaval guláš, ktorý pripravili poľovníci a niektorí dobrovoľníci. Vyzdobené stromčeky na slávnosť, posledné úpravy... Hody sv. Michala archanjela sa začali hodovou slávnostnou omšou, ktorú celebroval vdp. Dušan Monček, tiež náš rodák vdp. Jozef –Róbert Chabada. V slávnostnom sprievode od fary za spevu Mladej muziky, muzikantov, v tradičných krojoch sa všetky zložky našej obce spoločne s pani starostkou zúčastnili sv. omše. Homília sa niesla v oslave s 580. výročím prvej písomnej zmienky o obci Dolná Tižina. Pán farár poukázal na úlohy sv. Michala archanjela, ktorý sprevádza všetky zložky na ceste počas ich fungovania, zmyslu, v neistotách, aj pri zdolávaní prekážok. Každá zložka, či inštitúcia priniesla na oltár obetný dar: miništranti: chlieb a víno - aby sme pokrm častejšie prijímali, ďalej inštitúcie ako materská škola: obraz stromu ako symbol zrodenia, rastu, kde mali deti odtlačené dlane, kde vložili námahu a úsilie, základná škola: aktovky - ako symbol, že sa žiaci môžu učiť a vzdelávať, členovia Jednoty dôchodcov: košík ovocia – aby hodová slávnosť prinášala úrodu po všetky ďalšie dni, tiež obraz Tižinskej kaplnky - aby sa naše mysle spojili v modlitbe, s nádejou a vďakou, futbalisti: dres, loptu, s ktorými zdolávajú prehry a radujú sa z víťazstva, folkloristi : hrable, kosu, píšťalku - symbol materiálnej i nemateriálnej hodnoty našich predkov, skauti : syrovú tortu- pre všetkých, ktorých spojila hodová slávnosť, hasiči – socha sv. Floriána, prúdnica – ako symbol vytrvalosti, poľovníci: trofej- aby vedeli správne využívať zmysly, a tak sa neustále podieľali na kráse v prírode, turisti: bylinky – dar a rozmanitosť prírody, ďalej ako dar bola kniha Monografia obce Dolná Tižina - táto kniha postupne vznikla krok po krôčiku, zozbieraním materiálov, informácií, fotografií, aktívnym počúvaním a zaznamenávaním. Sú v nej zaznamenané korene našich predkov až po súčasnosť. Ponúka nám históriu, pamiatky, okolitú prírodu, zvyky, materiálne i nemateriálne bohatstvo v našej obci. Približuje nám ľudí, ktorí sa podieľali v obci na jej dianí, inštitúcie, jednotlivé zložky, ale aj duchovný život. Organista Kristián Tichák spolu s folkloristami i s členmi JDS dotvárajú krásu sv. omše piesňami. Po skončení omše sa konalo pred kostolom agapé. Všetci prítomní boli pozvaní na poľovnícky, ale aj obecný guláš. V programe: „Oslávme to spolu“, Monografiu obce uviedli do života pani starostka Ing. Ľubica Ďuricová spolu s bývalým pánom starostom Mgr. Antonom Ďuranom, Mgr. Žaneta Šušoliaková, z vydavateľstva Alfa a Omega, ktorí priblížili zrod knihy, tiež poďakovali všetkým, ktorí sa na knihe podieľali. Kniha sa uviedla do života mrkvou , keďže ,, Tižinci“ sa prezývajú ,,mrkvári“. Ďalej pokračoval program, ktorý moderovala Laurika Mičková pod vedením pani učiteľky Zuzany Kvočkovej. Predstavili sa : MŠ, ZŠ, pani učiteľka RNDr. Antónia Muchová, ktorá zložila krásnu báseň o obci, Tižinskí heligonkári, Mladá muzika, Ženská spevácka skupina Jednoty dôchodcov, Bobáňovci, The Backwards. Pri kultúrnom programe sa mohli zabaviť všetky generácie. Stretli sa rodiny, kamaráti, mladí, ale aj tí starší. Mgr. Milada Dávidiková ,,Starostka obce vyslovuje srdečné poďakovanie za účasť všetkým, ktorí sa podieľajú pri príprave hodových slávnosti, za pomoc pri občerstvení, sponzorom, ale aj Vám milí občania, že každoročne prídete a spoločne oslávime Hody sv. Michala archanjela v Dolnej Tižine.“

Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019
Tižinské hody 2019