Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o dielo č.4/2019 stavebné úpravy klubovne BLK Slovakia, s.r.o.
41869.67 €
Zmluva o dielo č.3/2019 stavebné úpravy na hasičskej zbrojnici ROSSETA s.r.o.
28877.45 €
Dodatok č.2 k Zmluve o nakladaní s odpadmi z obalov č.2/2019 nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby č.1/2019 zimná údržba Urbárske spoločenstvo Belá
0.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby č.25/2018 zimná údržba Martin Grenčík
7450.00 €
Zmluva o poskytnutí NFP z fondu malých projektov č.24/2018 Spoznajme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo Žilinský samosprávny kraj
55171.52 €
č.23/2018 zimná údržba AB-LES s.r.o.
1884.00 €
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003232 č.22/2018 dotácia na financovanie ochrany pred požiarmi Ministerstvo vnútra SR
27487.00 €
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 21_2018 kúpa hnuteľných vecí Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
0.00 €
Dohoda číslo 18/25/52A/169 č.20/2018 aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Darovacia zmluva č.19/2018 darovanie finančných prostriedkov TASUM-GONAR s.r.o.
200.00 €
Darovacia zmluva č.18/2018 finančná podpora na hody REDOX-ENEX s.r.o.
700.00 €
Dohoda č.18/25/012/25 UPSVaR č.17/2018 menšie obecné služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie č.77/HP/OK - 2018 kultúra Žilinský samosprávny kraj
800.00 €
Dodatok č.2/2018 č.15/2018 rekonštrukcia verejného vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
87474.17 €
Zmluva č. 14/2018 poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumnetácie obcí Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10200.00 €
Zmluva o dielo č. 10000136145/3489 č.13/2018 rekonštrukcia ciest - havarijný stav Skanska SK a.s.
71696.65 €
Dohoda o postúpení práv a povinností z Mandátnej zmluvy č.6/2016 č.12/2018 postúpenie práv a povinností Urbion sk, s.r.o.
0.00 €
Zmluva č. ZO/2018A14483-1 č.11/2018 dohľad nad ochranou osobných údajov osobnyudaj.sk s.r.o.
42.00 €
Dohoda č.18/25/054/33 č.10/2018 Chceme byť aktívni na trhu práce §50+ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č.9/2018 Magio internet XL -ADSL Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2017/12/097 č.8/2018 stavebné úpravy jedálne Hastra s.r.o.
22939.96 €
Zmluva o dielo č.7/2018 Zvyšovanie energetickej účinnosti objektov ZŠ Dolná Tižina STEEL MOUNTING s.r.o.
90148.66 €
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č.6/2018 nakladanie s odpadmi NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO č.148 103 č. 5/2018 poskytnutie dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok č.1 k zmluve č.: 20170901c č.4/2018 poskytovanie služieb PO a BS BENMAR, s.r.o.
0.00 €
Dohoda č. 18/25/054/8 č. 3/2018 praxou k zamestnaniu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba č.2/2018 zimná údržba - osada Frankovia Urbárske spoločenstvo Belá
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č.1/2018 audítorské služby Ing. Jozefína Smolková
1470.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.30/2017 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Zmluva o združenej dodávke plynu č.29/2017 dodávka plynu Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo č. 2017/12/097 č.28/2017 stavebné úpravy jedálne Hastra s.r.o.
20037.35 €
Dohoda č.27/2017 pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby č.26/2017 zimná údržba AB-LES s.r.o.
7200.00 €
Zmluva o dielo č. 25/2017 zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Dolná Tižina František Šugár
16357.00 €
Zmluva o poskytovaní praxe č.24/2017 odborná prax Obec Dolná Tižina
0.00 €
Dohoda č.50/§50j/NS 2017 č.23/2017 príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o pripojení č.0400007 č.22/2017 príjem televíznych a rozhlasových programov TES Media, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb č. 20170901c pracovná zdravotná služba BENMAR, s.r.o.
0.00 €
Dohoda č. 71/2017 §54-PZ č.20/2017 praxou k zamestnaniu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o dielo č.19/2017 stavebné úpravy oporného múru TASUM-GONAR s.r.o.
47808.18 €
č.46/§50j/NS 2017 č.18/2017 podpora zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
č.45/§51/2017 č.17/2017 absolventská prax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera č.16/2017 zber a výkup papiera F.M.RECYKLING s.r.o.
0.00 €
2017/05/036 č. 15/2017 Oprava mosta a úprava dna potoka-práce naviac Hastra s.r.o.
4578.95 €
č.14/2017 dočasné prenechanie projektovej dokumentácie Obec Dolná Tižina
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie č.V3/2017/HP/4 č.13/2017 výstavba miestnej infraštruktúry Žilinský samosprávny kraj
1350.00 €
Zmluva o dlhodobom nájme pozemku č.12/2017 nájom pozemku Lesné spoločenstvo Bačín
1.00 €
Zmluva o dielo č.11/2017 výstavba miestnej infraštruktúry M&G-IRON
5451.30 €
Zmluva o dielo č.2017/05/036 č.10/2017 Oprava mosta a úprava dna potoka Hastra s.r.o.
33811.08 €
Dohoda č. 23/§50j/NS 2017 č. 9/2017 príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Dohoda č.8/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 č.8/2017 aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
č.SITB-OO2-2015/000041-856 zo dňa 7.7.2015 č.7/2017 hnuteľný majetok štátu Ministerstvo vnútra SR
1541.16 €
Zmluva o združenej dodávke plynu č.6/2017 dodávka plynu Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
372.00 €
Dohoda č.17/25/010/17 č.5/2017 pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o dielo ÚPO č.4/2017 vypracovanie Územného plánu obce Dolná Tižina Ing.arch.Ľubomír Kružel
12750.00 €
Zmluva o pedagogickej praxi č.z.84/2017/41 č.3/2017 pedagogická prax Univerzita Mateja Bela
0.00 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č.2/2017 právne služby Mgr. Július Ernek Advokát
0.00 €
Dohoda o úhrade záväzkov č.1/2017 úhrada záväzkov Slovenský futbalový zväz
0.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 38/2016 audítorské služby Ing. Jozefína Smolková
1495.00 €
Kúpna zmluva č.37/2016 predaj nehnuteľného majetku Obec Dolná Tižina
510.00 €
Dohoda o vyplatení lojalitného bonusu č.36/2016 vyplatenie lojalitného bonusu Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Zmluva o účinkovaní č.35/2016 organový koncert Mgr.art.Marek Vrábel,ArtD.
300.00 €
Dodatok k poistnej Zmluve č.8060092523 č.34/2016 poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Allianz, a.s.
92.64 €
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby č.33/2016 zimná údržba v Dolnej Tižine AB-LES s.r.o.
6300.00 €
Zmluva o dielo č.32/2016 výrub stromov v areáli ZŠ S.J.K.,s.r.o.
2150.00 €
Dodatky č.1 k dodávke silovej elektriny TOP W2 15-17 č.31/2016 dodávka silovej elektriny Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Dodatky k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.30/2016 telefónne služby, internet Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Mobilný internet č.29/2016 Mobilný internet M Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-613-03553 č.29/2016 doplnenie knižničného fondu Fond na podporu umenia
1000.00 €
Zmluva o dielo č.28/2016 výrub stromov S.J.K.,s.r.o.
2150.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba č.27/2016 zimná údržba miestnych komunikácií Belské Služby, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-611-03558 č.26/2016 Estetizácia priestorov obecnej knižnice Fond na podporu umenia
1800.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení Datacentrum č.25/2016 Zmluva o pripojení k informačnému systému DataCentrum
0.00 €
Príloha č.1 k Zmluve IS DCOM č.24/2016 prístup IS DCOM DataCentrum
0.00 €
Mandátna zmluva č.6/2016 č.23/2016 mandant pre Obstarávanie územného plánu obce Ing.arch.Ján Burian -URBION
0.00 €
Zmluva o poskytovaní kuchynského odpadu č.22/2016 dodávka - použitý potravinársky olej Trafin Oil s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo č.3/2016 č.21/2016 úpravy podlahy v MŠ KORATEX a.s.
10411.26 €
Zmluva o dielo č.4/2016 č.20/2016 stavebné úpravy v MŠ F & K INTERIERY s.r.o.
22747.12 €
Zmluva o dielo č.1/2016 č.19/2016 úprava podhľadov MŠ F & K INTERIERY s.r.o.
14795.65 €
Zmluva o dočasnom ponechaní dokumentácie č.18/2016 dočasné ponechanie dokumentácie Obec Dolná Tižina
0.00 €
Zmluva o dielo č.1/2016 č.17/2016 rekonštrukcia elektroinštalácie , oprava bleskozvodu v MŠ František Šugár
15780.00 €
Kúpna zmluva č.16/2016 predaj pozemku Ľubica Trpišová
1950.00 €
Dohoda 31/2016/§ 54 - CzKN č.15/2016 poskytnutie fin.prostriedkov na vytváranie prac.miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 425/2015-2050-1200 č.14/2016 modernizácia verejného osvetlenia v obci Ministerstvo hospodárstva SR
172977.56 €
Zmluva č. 114125 08U02 č.13/2016 poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu - stavebné úpravy MŠ Enviromentálny fond
189091.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č.12/2016 nakladanie s odpadmi NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Nájomná zmluva č.11/2016 odplatný nájom Roľnícke družstvo Terchová
46.94 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dodatok č.1 č.10/2016 nenávratný finančný príspevok Ministerstvo hospodárstva SR
173735.74 €
Zmluva o odbere odpadov č.9/2016 odber odpadov Peter Bolek - EKORAY
0.00 €
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č.8/2016 dar Mirex SK s.r.o.
1500.00 €
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č.7/2016 odborná prax študenta Obchodná akadémia
0.00 €
Dodatok č.1 k dohode č.31/2015 §54 ŠnZ č.6/2016 poskytovanie fin.príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o dielo č.5/2016 stavebné úpravy MŠ IBV s.r.o.
197300.00 €
Zmluva o pridruženom účte č.4/2016 zriadenie a vedenie účtu OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č.3/2016 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Obchodná akadémia
0.00 €
č.KRHZ-ZA-R-145/2016 č.2.1/2016 zmluva o výpožičke-hasičské auto Ministerstvo vnútra SR
114015.60 €
č.KRHZ-ZA-R-145-001/2016 č.2/2016 prenájom hnuteľného majetku-hasičské vozidlo Ministerstvo vnútra SR
14320.94 €
Mandátna zmluva č.1/2016 odborné poradenstvo - verejné obstarávanie Identri s.r.o.
980.00 €
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy nové odberné elektrické zariadenie Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
129.95 €
Zmluva o vykonaní reklamy reklama Obec Dolná Tižina
4000.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov 3 ENERGY, s.r.o.
6400.00 €
ZLP-2016-0229 pripojenie k DataCentrume DataCentrum
0.00 €
č.15/25/012/95 menšie obecné služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
č.4013/15/031-ZZ-01 vinkulovanie výplaty vkladu OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
č.4013/15/031-BZ -01 Bianko zmenka OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
č.4013/15/031 strednodobý úver OTP Banka Slovensko, a.s.
173735.74 €
Zmluva o dielo svetelno-technické meranie vypracovanie svetelno technické meranie Ing. Ľubomír Bajza
0.00 €
č.21/§52a/2015 dobrovoľnícka služba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
425/2015-2050-1200 modernizácia verejného osvetlenia Ministerstvo hospodárstva SR
173735.74 €
Dohoda č.15/25/010/93 pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb právne služby Mgr. Július Ernek Advokát
980.00 €
Z_D -2015-000887-00 dohoda o spolupráci Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Z_D-2015-000886-00 vypožičanie podperných bodov Obec Dolná Tižina
0.00 €
Zmluva o dielo Modernizácia verejného osvetlenia modernizácia verejného osvetlenia 3 ENERGY, s.r.o.
211981.51 €
č.31/2015 fin.príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Zmluva o vytvorení diela -Organový koncert organový kocert Mgr. Martin Bako
300.00 €
Zmluva o budúcej zmluve NATUR-PACK nakladanie s odpadmi NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Zmluva č.:20150901a pracovná zdravotná služba BENMAR, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 pripojenie k DataCentrume DataCentrum
0.00 €
Zmluva o právnej pomoci právna pomoc JUDr.Mária Padalová
0.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb verejné obstarávanie - Rekonštrukcia verej.osvetlenia E-VO, s.r.o.
864.00 €
Zmluva o dielo 01/2015 modernizácia miestneho cintorína DaS GROUP,a.s.
21195.52 €
Zmluva o Dielo Svetelno-technická štúdia vypracovanie svetelno-technickej štúdie Ing. Ľubomír Bajza
0.00 €
Zmluva o pokytovaní audítorských služieb audítorské služby Ing. Jozefína Smolková
0.00 €
SITB-OO2-2015/000041-856 zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011 Rozpočet Spoločného obecného úradu Spoločný stavebný úrad
0.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov spracúvanie osobných údajov v mene Prevádzkovateľa Geosense SK s.r.o.
0.00 €
č. Z-D-2015-000430-00 prenájom podperných bodov napäťovej úrovne NN v počte 72 ks Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Mandátna zmluva mandátna činnosť "Správa verejného obstarávania obce" Grantum, s.r.o.
60.00 €
Mandátna zmluva časť 3/3 Správa verejného obstarávania obce Grantum, s.r.o.
60.00 €
Mandátna zmluva časť 2/3 Správa verejného obstarávania obce Grantum, s.r.o.
60.00 €
Mandátna zmluva časť 1/3 Správa verejného obstarávania obce Grantum, s.r.o.
60.00 €
Dodatok č.4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011 Rozpočet Spoločného obecného úradu Spoločný stavebný úrad
0.00 €
Zmluva o elektronickom zasielani faktúr Poskytovateľ nadobúda oprávnenie vystavovať a zasielať Objednávateľovi Elektronickú faktúru ako vyúčtovanie za Plnenia ... MADE spol. s r.o.
0.00 €
Licenčná zmluva č. U1965/2015 poskytnutie licencie a služby systémovej podpory MADE spol. s r.o.
0.00 €
Z20153558_Z Originálne tonery alebo úplne nové kompatibilné tonery A kvality TOWDY s. r. o.
107.99 €
DOHODA č. 35/2015/§ 54 - VZ poskytovanie finančného príspevku úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
2029866651 verejná telefonná služba, internetová služba Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva c. Z2015939_Z Kancelársky papier alebo ekvivalent JURIGA spol. s r.o.
61.70 €
obecnxir35 poskytovanie verejných Služieb v rámci Balíka Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2029601113 poskytovanie verejných Služieb v rámci Balíka Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2029284521 poskytovanie Služieb v rámci Balíka Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2015, 2016, 2017

Zmluvy

(592.09 kb)
(1024.12 kb)
(1024.12 kb)
(1254.41 kb)
(758.14 kb)
(1384.74 kb)
(792.11 kb)
(1513.91 kb)
(1446.16 kb)
(2170.08 kb)
(2170.08 kb)
(533.59 kb)
(590.04 kb)
(1515.81 kb)
(171.13 kb)
(752.4 kb)
(1122.21 kb)
(2165.79 kb)
(780.04 kb)
(601.14 kb)