Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
laboratórne vybavenie - S modernou fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom žiakov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: GAVIS, s.r.o.
1740.48 €
didaktické vybavenie - S modernou fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom žiakov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: GAVIS, s.r.o.
32989.92 €
technické vybavenie - S modernou fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom žiakov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: GAVIS, s.r.o.
518.40 €
práce naviac - cintorín Petinka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: M&G-IRON
0.00 €
náklady spoločného stavebného úradu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Spoločný stavebný úrad
10247.70 €
prenájom nehnuteľností pre stavbu: Stavebné úpravy križovatky cesty II/583 Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1.00 €
predaj nehnuteľnosti vrámci stavby: Stavebné úpravy križovatky cesty II/583 Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1.00 €
komunikačná služba ROZaNa Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MK Hlas
0.00 €
Miestna obslužná komunikácia - úsek B Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: EURO MM s.r.o.
101400.00 €
zosúladenie výšky poskytnutých prostriedkov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
55171.52 €
školský nábytok pre projekt S modernou fyzikálnou učebňou k aktraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom žiakov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MY DVA Slovakia s.r.o.
14556.47 €
IKT vybavenie pre projekt S modernou fyzikálnou učebňou k aktraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom žiakov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: APM Technik s.r.o.
3086.40 €
GPS na monitorovanie vozidla Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: INFOCAR, a.s.
0.00 €
darovanie častí parciel Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Obec Dolná Tižina
0.00 €
stavebné práce - S modernou fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: JAS - ABM, s.r.o.
10787.47 €
dodatok k Zmluve Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mionisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
67807.91 €
Cintorín Petinka - oplotenie a oporné múry Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: M&G-IRON
49768.36 €
audítorské služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Jozefína Smolková
2110.00 €
sparcovanie dát Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Vema, s.r.o.
0.00 €
internet - hasičská zbrojnica Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TES Media, s.r.o.
0.00 €
S modernou fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: JAS - ABM, s.r.o.
10156.30 €
sociálne služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Obec Gbeľany
0.00 €
dotácia pre DHZO Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Dom smútku - stavebné úpravy Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: LUMA-SK, spol. s.r.o.
63957.74 €
telefónne služby, zariadenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
telefónne služby, zariadenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
kvalifikované dôveryhodné služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
120.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
120.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
120.00 €
webová stránka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
poradenstvo v oblasti nákupov verejného obstarávania Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Proval s.r.o.
60.00 €
pripojenie do distribučnej siete Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Ján Michalčík
Dod.: Obec Dolná Tižina
255.00 €
prevod stavby - Predĺženie verejného vodovodu, kanalizácie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stašo s.r.o.
2.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ján Bukovinský
1410.00 €
zimná údržba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Martin Grenčík
7600.00 €
odber elektroodpadu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Peter Bolek - EKORAY
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
oplotenie detské ihrisko pri ZŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: GAMA DT, s.r.o.
7706.54 €
nenávratný finančný príspevok - moderná fyzikálna učebňa pre ZŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mionisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
67866.90 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
certifikáty Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
udelenie licencie - hudobná produkcia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz
0.00 €
služby zamestnanosti - opatrovateľ starších osôb Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
zrealizovanie umeleckého výkonu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Denis Valašek, Artwall
215.00 €
doplnenie priechodu pre chodcov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: BLK Slovakia, s.r.o.
11345.23 €
dodávka plynu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
podpora športu na rok 2019 Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
3000.00 €
obnova knižničného fondu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Fond na podporu umenia
1000.00 €
zriadenie OTP FOND KONTA Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
dohoda o disponovaní s fin. prostriedkami Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
finančný dar na hody Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ROSSETA s.r.o.
500.00 €
práce naviac - hasičská zbrojnica Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ROSSETA s.r.o.
2870.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
finančný dar na hody Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: M&G-IRON
450.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
30.39 €
poistenie majetku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
1659.39 €
práce naviac - stavebné úpravy klubovne Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: BLK Slovakia, s.r.o.
5461.44 €
audítorské služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Jozefína Smolková
2018.00 €
hudobné diela prehrávané prostredníctvo rozhlasu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz
0.00 €
zber a preprava komunálneho odpadu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: T+T, a.s.
0.00 €
kompostéry Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
15096.00 €
Dohoda o zabezpečení triedeného zberu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Zberné suroviny,a.s.
0.00 €
DHZ - materiálno - technické vybavenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
stavebné úpravy klubovne Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: BLK Slovakia, s.r.o.
41869.67 €
stavebné úpravy na hasičskej zbrojnici Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ROSSETA s.r.o.
28877.45 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
zimná údržba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Urbárske spoločenstvo Belá
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Johana Maťková, Tomáš Maťko, Štefánia Radočaniová
1.00 €
zimná údržba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Martin Grenčík
7450.00 €
Spoznajme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
55171.52 €
zimná údržba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: AB-LES s.r.o.
1884.00 €
dotácia na financovanie ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
27487.00 €
kúpa hnuteľných vecí Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TASUM-GONAR s.r.o.
200.00 €
finančná podpora na hody Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: REDOX-ENEX s.r.o.
700.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
kultúra Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
800.00 €
rekonštrukcia verejného vodovodu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
87474.17 €
poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumnetácie obcí Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10200.00 €
rekonštrukcia ciest - havarijný stav Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Skanska SK a.s.
71696.65 €
postúpenie práv a povinností Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Urbion sk, s.r.o.
0.00 €
dohľad nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: osobnyudaj.sk s.r.o.
42.00 €
Chceme byť aktívni na trhu práce §50+ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
Magio internet XL -ADSL Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
stavebné úpravy jedálne Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
22939.96 €
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektov ZŠ Dolná Tižina Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: STEEL MOUNTING s.r.o.
90148.66 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
poskytovanie služieb PO a BS Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: BENMAR, s.r.o.
0.00 €
praxou k zamestnaniu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
zimná údržba - osada Frankovia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Urbárske spoločenstvo Belá
0.00 €
audítorské služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Jozefína Smolková
1470.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
stavebné úpravy jedálne Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
20037.35 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
zimná údržba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: AB-LES s.r.o.
7200.00 €
zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Dolná Tižina Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: František Šugár
16357.00 €
odborná prax Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Obec Dolná Tižina
0.00 €
príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
príjem televíznych a rozhlasových programov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TES Media, s.r.o.
0.00 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: BENMAR, s.r.o.
0.00 €
praxou k zamestnaniu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
stavebné úpravy oporného múru Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TASUM-GONAR s.r.o.
47808.18 €
podpora zamestnanosti Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
absolventská prax Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
zber a výkup papiera Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: F.M.RECYKLING s.r.o.
0.00 €
Oprava mosta a úprava dna potoka-práce naviac Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
4578.95 €
dočasné prenechanie projektovej dokumentácie Odb.: Mgr. Zuzana Chabadová
Dod.: Obec Dolná Tižina
0.00 €
výstavba miestnej infraštruktúry Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
1350.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Lesné spoločenstvo Bačín
1.00 €
výstavba miestnej infraštruktúry Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: M&G-IRON
5451.30 €
Oprava mosta a úprava dna potoka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
33811.08 €
príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
hnuteľný majetok štátu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
1541.16 €
dodávka plynu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
372.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
vypracovanie Územného plánu obce Dolná Tižina Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing.arch.Ľubomír Kružel
12750.00 €
pedagogická prax Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Univerzita Mateja Bela
0.00 €
právne služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mgr. Július Ernek Advokát
0.00 €
úhrada záväzkov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0.00 €
audítorské služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Jozefína Smolková
1495.00 €
predaj nehnuteľného majetku Odb.: Jozef Bohát
Dod.: Obec Dolná Tižina
510.00 €
vyplatenie lojalitného bonusu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
organový koncert Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mgr.art.Marek Vrábel,ArtD.
300.00 €
poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Allianz, a.s.
92.64 €
zimná údržba v Dolnej Tižine Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: AB-LES s.r.o.
6300.00 €
výrub stromov v areáli ZŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: S.J.K.,s.r.o.
2150.00 €
dodávka silovej elektriny Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
telefónne služby, internet Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Mobilný internet M Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
doplnenie knižničného fondu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Fond na podporu umenia
1000.00 €
výrub stromov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: S.J.K.,s.r.o.
2150.00 €
zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Belské Služby, s.r.o.
0.00 €
Estetizácia priestorov obecnej knižnice Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Fond na podporu umenia
1800.00 €
Zmluva o pripojení k informačnému systému Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DataCentrum
0.00 €
prístup IS DCOM Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DataCentrum
0.00 €
mandant pre Obstarávanie územného plánu obce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing.arch.Ján Burian -URBION
0.00 €
dodávka - použitý potravinársky olej Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Trafin Oil s.r.o.
0.00 €
úpravy podlahy v MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: KORATEX a.s.
10411.26 €
stavebné úpravy v MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: F & K INTERIERY s.r.o.
22747.12 €
úprava podhľadov MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: F & K INTERIERY s.r.o.
14795.65 €
dočasné ponechanie dokumentácie Odb.: Mgr. Zuzana Chabadová
Dod.: Obec Dolná Tižina
0.00 €
rekonštrukcia elektroinštalácie , oprava bleskozvodu v MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: František Šugár
15780.00 €
predaj pozemku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ľubica Trpišová
1950.00 €
poskytnutie fin.prostriedkov na vytváranie prac.miest Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
modernizácia verejného osvetlenia v obci Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
172977.56 €
poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu - stavebné úpravy MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Enviromentálny fond
189091.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
odplatný nájom Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Roľnícke družstvo Terchová
46.94 €
nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
173735.74 €
odber odpadov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Peter Bolek - EKORAY
0.00 €
dar Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mirex SK s.r.o.
1500.00 €
odborná prax študenta Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
poskytovanie fin.príspevku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
stavebné úpravy MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: IBV s.r.o.
197300.00 €
zriadenie a vedenie účtu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
zmluva o výpožičke-hasičské auto Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
114015.60 €
prenájom hnuteľného majetku-hasičské vozidlo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
14320.94 €
odborné poradenstvo - verejné obstarávanie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Identri s.r.o.
980.00 €
nové odberné elektrické zariadenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
129.95 €
reklama Odb.: 3 ENERGY s.r.o.
Dod.: Obec Dolná Tižina
4000.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: 3 ENERGY, s.r.o.
6400.00 €
pripojenie k DataCentrume Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DataCentrum
0.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
vinkulovanie výplaty vkladu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Bianko zmenka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
0.00 €
strednodobý úver Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OTP Banka Slovensko, a.s.
173735.74 €
vypracovanie svetelno technické meranie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Ľubomír Bajza
0.00 €
dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
173735.74 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
právne služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mgr. Július Ernek Advokát
980.00 €
dohoda o spolupráci Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
vypožičanie podperných bodov Odb.: Stredoslovenská energetika a.s.
Dod.: Obec Dolná Tižina
0.00 €
modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: 3 ENERGY, s.r.o.
211981.51 €
fin.príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
organový kocert Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mgr. Martin Bako
300.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: BENMAR, s.r.o.
0.00 €
pripojenie k DataCentrume Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DataCentrum
0.00 €
právna pomoc Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: JUDr.Mária Padalová
0.00 €
verejné obstarávanie - Rekonštrukcia verej.osvetlenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: E-VO, s.r.o.
864.00 €
modernizácia miestneho cintorína Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DaS GROUP,a.s.
21195.52 €
vypracovanie svetelno-technickej štúdie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Ľubomír Bajza
0.00 €
audítorské služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Jozefína Smolková
0.00 €
zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Rozpočet Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Spoločný stavebný úrad
0.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
spracúvanie osobných údajov v mene Prevádzkovateľa Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
prenájom podperných bodov napäťovej úrovne NN v počte 72 ks Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
mandátna činnosť "Správa verejného obstarávania obce" Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Grantum, s.r.o.
60.00 €
Správa verejného obstarávania obce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Grantum, s.r.o.
60.00 €
Správa verejného obstarávania obce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Grantum, s.r.o.
60.00 €
Správa verejného obstarávania obce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Grantum, s.r.o.
60.00 €
Rozpočet Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Spoločný stavebný úrad
0.00 €
Poskytovateľ nadobúda oprávnenie vystavovať a zasielať Objednávateľovi Elektronickú faktúru ako vyúčtovanie za Plnenia ... Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
poskytnutie licencie a služby systémovej podpory Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
Originálne tonery alebo úplne nové kompatibilné tonery A kvality Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TOWDY s. r. o.
107.99 €
poskytovanie finančného príspevku úradom Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
0.00 €
verejná telefonná služba, internetová služba Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Kancelársky papier alebo ekvivalent Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: JURIGA spol. s r.o.
61.70 €
poskytovanie verejných Služieb v rámci Balíka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
poskytovanie verejných Služieb v rámci Balíka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
poskytovanie Služieb v rámci Balíka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2015, 2016, 2017

Zmluvy

(592.09 kb)
(1024.12 kb)
(1024.12 kb)
(1254.41 kb)
(758.14 kb)
(1384.74 kb)
(792.11 kb)
(1513.91 kb)
(1446.16 kb)
(2170.08 kb)
(2170.08 kb)
(533.59 kb)
(590.04 kb)
(1515.81 kb)
(171.13 kb)
(752.4 kb)
(1122.21 kb)
(2165.79 kb)
(780.04 kb)
(601.14 kb)