Sadzobník miestnych poplatkov

                          Poplatky  na  rok  2022

prenájom pošty 6,31 €/m2
vyhlásenie v rozhlase v prac. dňoch 6,00 €
 vyhlásenie v rozhlase v sobotu a v nedeľu 7,00 €
nájom KPC – oslava, kultúrne podujatie a pod. 120,00 €
nájom KPC – letné mesiace 5,00 €/hod.
nájom KPC – zimné mesiace 10,00 €/hod.
nájom KPC – poriadanie karu 50,00 €
nájom sály KD – svadba (naši občania) 90,00 €
nájom sály KD – tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 120,00 €
nájom sály KD na predaj tovaru 24,00 €
nájom sály  KD- oslava, výročie 50,00 €
nájom sály našim občanom na poriadanie tanečnej zábavy 50,00 €
paušál za vodné v KD 17,00 €
zapožičanie riadu 9,00 €
zapožičanie stolov 2,00 €/sada/deň
zapožičanie stanu 20,00€/stan/deň
nájom sály KD na poriadanie karu 15,00 €
nájom školskej jedálne na poriadanie osláv, výročia 65,00 €
nájom školskej jedálbe na poriadanie karu 50,00 €
poplatok zo zisku z vybraného vstupného - zábava 5%
poplatok ya využívanie osvetlenia na viacúčelovom ihrisku 2,00 €/hod.
poplatok drobný stavebný odpad 0,0078 €/kg