Register obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt Prihlásenie na prechodný pobyt Odhlásenie z trvalého pobytu


Vybavuje: Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk


Podrobnejšie informácie a možnosť podať žiadosti elektronicky na stránke:
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/


Dokumenty na stiahnutie: