Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Register adries

Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.

Obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla na základe písomnej žiadosti.

Prílohy k žiadosti:
doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
kolaudačné rozhodnutie (pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie),
geometrický plán o zameraní stavby,
zameranie adresného bodu v listinnej podobe (Vyhláška č. 142/2015 Z.z.),
údaj o tom či sa v budove nachádzajú byty.

Správny poplatok: bez poplatku


Vybavuje: Iveta Mahútová
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: mahutova@obecdolnatizina.sk


Dokumenty na stiahnutie: