Odpadové hospodárstvo

 


 

                                                                  

Obec v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

Dokumenty na stiahnutie:

(1129.89 kb)
(2578.13 kb)
(3436.33 kb)