Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
geodetické zameranie - cintorín Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Michal Šálek
500.00 €
dvere Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: PRIMÁTOR, s.r.o.
1048.61 €
aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Podžobrácka farma s.r.o.
80.00 €
elektroinštalačné práce - NN vedenie horná časť obce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: 3 ENERGY, s.r.o.
0.00 €
stavebný dozor - S modernou fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom žiakov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NEUDO s.r.o.
200.00 €
montáž - ústredné kúrenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ján Martoš
0.00 €
oprava MK asfaltovaním Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: STAVMO J+M, s.r.o.
0.00 €
autorský dozor - cintorín Petinka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HADRON s.r.o.
0.00 €
sieťky na okná do MŠ, prekrytie sklobetónu - OcÚ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SATIA s.r.o.
558.00 €
podlahárske práce, montáž materiálu - OcÚ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Juraj Dolinajec
560.00 €
úprava tuje, strihanie živého plotu pred OcÚ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ZÁHRADY, s.r.o.
0.00 €
stav. a technický dozor - miestna obslužná komunikácia - úsek B Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NEUDO s.r.o.
0.00 €
rekonštrukcia spoločných priestorov Pošta a OÚ. Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: M&G-IRON
2446.78 €
GPS zariadenie do automobilu ZA 273 FU Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: INFOCAR, a.s.
0.00 €
znalecký posudok - káblová televízia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Vladimír Vajčovec
350.00 €
preprava materiálu - skautský tábor Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MONT IRP s.r.o.
0.00 €
architektonické práce pre stavbu - Kultúrny dom Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: A.R.K. ateliér s.r.o.
3504.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: D.A.L. spo. s.r.o
1470.00 €
preprava materiálu skautský tábor Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
0.00 €
projektové práce . Terénne schody ku kostolu Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Ing. Tomáš Bošanský
1750.00 €
projektové práce - vykurovanie . Stavebné úpravy klubovne Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o.
300.00 €
architektonické práce pre stavbu - Kultúrny dom Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: A.R.K. ateliér s.r.o.
0.00 €
pasportizácie miestnych pozemných komunikácií obce Dolná Tižina Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OPORTUNITY Ing. Marian Benko
0.00 €
vytýčenie oplotenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: geoSAL, s.r.o.
260.00 €
geometrický plán k parc. č. 764/26,27,37 Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: geoSAL, s.r.o.
210.00 €
požiarno bezpečnostné riešenie stavby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SPARGO, s.r.o.
100.00 €
likvidácia a odvoz zeminy Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Štefan Grenčík
0.00 €
výrub náletových drevín, odvoz a likvidácia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Štefan Grenčík
650.00 €
rozhlasové produkty Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MK Hlas
906.01 €
drevená vareška - Jednota dôchodcov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Jaroslav Hreščák - RETRA
80.00 €
Cintorín Petinka - oplotenie a oporné múry - projektová dokumentácia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HADRON s.r.o.
3420.00 €
likvidácia azbestu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Jesika Pačajová - MARTBEST
0.00 €
externé riadenie projektu pre ZŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: CARPIO, s.r.o.
0.00 €
potvrdenie o trvalom pobyte Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Centrum polygrafických služieb
45.10 €
posýpanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: EURO MM s.r.o.
0.00 €
preprava osôb Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OŠK - Obecný športový klub Nededza
0.00 €
VAPP PROFI 2 Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TRAILERS & FACILITY s.r.o.
995.00 €
projektové práce - cesty v obytnej zóne Tižinky Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Sabina Odrobiňáková
2900.00 €
vybudovanie oporného múru - stavebné práce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: GAMA DT, s.r.o.
4120.00 €
stavebné práce - Oplotenie ihriska pri ZŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: GAMA DT, s.r.o.
1786.73 €
položkovitý rozpočet - Dom smútku - stavebné úpravy Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Rastislav Staňo - PARS
0.00 €
projektová dokumentácia - Dom smútku Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: HADRON s.r.o.
2700.00 €
zameranie adresného bodu Domu smútku, zameranie oplotenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MAPERI spol. s.r.o.
380.00 €
ozvučenie hody 2019 Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: D - AUDIO, s.r.o.
500.00 €
žalúzie do MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SATIA s.r.o.
314.40 €
výroba - kľúčenky, medaily Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SATOR, s.r.o.
0.00 €
zhotovenie fotoobrazu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Panoráma - Mgr. Milan Kosec
190.00 €
nákup športovej výbavy k Zmluve o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: BB SPORT s.r.o.
4552.00 €
dodávka interiérových dverí Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: INTERPRODUKT, s.r.o.
457.80 €
nadstavba šatní s tribúnou - dokumentácia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Sabina Odrobiňáková
1800.00 €
vyhotovenie geom.plánu, geodet.zameranie - šatne ihrisko Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MAPERI spol. s.r.o.
250.00 €
zverejnenie článku - Spoznajme spoločne kultúrne a prírodné dedičstvo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Petit Press,a.s.
150.00 €
poskytnutie stravy-Spoznajme spoločne kultúrne a prírodné dedičstvo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Základná škola
612.00 €
verejné obstarávanie - bioretenčný systém Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Enixa s.r.o.
498.00 €
preprava osôb - Spoznajme spoločne kultúrne a prírodné dedičstvo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Dušan Slamka
0.00 €
nástenná vitrína Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TERAsport-Muller, s.r.o.
492.14 €
preprava osôb na zájazd Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OŠK - Obecný športový klub Nededza
0.00 €
hudobné vystúpenie skupiny Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: VIP media, s.r.o.
0.00 €
výmena sklenených výplní okien Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SATIA s.r.o.
414.00 €
rozbor vody - Dom smútku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
0.00 €
dodávka informačných tabúľ o prírodnom a kultúrnom dedičstve Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: GFCH spol. s.r.o.
1298.00 €
preprava autobusom - MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OŠK - Obecný športový klub Nededza
253.80 €
preprava materiálu - skautský tábor Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ALMYA, spol. s.r.o.
1372.68 €
preprava materiálu - skautský tábor Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
0.00 €
preprava osôb - skautský tábor Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovenská autobusová doprava a.s.
390.00 €
projektové práce - Dom Smútku Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HADRON s.r.o.
1800.00 €
ubytovacie a stravovacie služby - Spoznajme spoločne kultúrne a prírodné dedičstvo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Ľubomír Pazderka, Essen - Trinken
0.00 €
preprava osôb - Spoznajme spoločne kultúrne a prírodné dedičstvo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Soňa Štecová
0.00 €
koncert na hody Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: VIP media, s.r.o.
0.00 €
prekládka telekomunikačného vedenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SUPTel, s.r.o.
0.00 €
stany Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: L FABRICA, s.r.o.
4166.40 €
poskytnutie prepravy-Spoznajme spoločne kultúrne a prírodné dedičstvo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovenská autobusová doprava a.s.
0.00 €
ubytovacie a stravovacie služby - Spoznajme spoločne kultúrne a prírodné dedičstvo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: AMUNAK s.r.o.
0.00 €
stavebný dozor - Skautská klubovňa Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: M&G-IRON
300.00 €
služby súvisiace s obstarávaním Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Agentúra Európa, s.r.o.
750.00 €
posúdenie funkčnosti VO Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SUN powered systems, s.r.o.
300.00 €
elektrické obvody v objektoch obce Dolná Tižina Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: FALLBO, s.r.o.
2325.60 €
jednostupňová projektová dokumentácia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DHI SLOVAKIA, s.r.o.
0.00 €
úprava bežeckých tratí Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Malá Fatra
0.00 €
mimoriadna udalosť- snehová kalamita Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: D.A.L. spo. s.r.o
0.00 €
mimoriadna udalosť- snehová kalamita Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Martin Grenčík
0.00 €
mimoriadna udalosť- snehová kalamita Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Vladimír Trnka - V.T. Interiér
0.00 €
mimoriadna udalosť- snehová kalamita Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Urbárske spoločenstvo Belá
0.00 €
čerpanie žumpy ihrisko šatne Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
0.00 €
záložné zdroje Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ETM s.r.o.
429.60 €
oprava verejného osvetelnia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: 3 ENERGY, s.r.o.
380.40 €
preprava osôb Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OŠK - Obecný športový klub Nededza
0.00 €
oprava verejného osvetelnia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: 3 ENERGY, s.r.o.
325.20 €
odborné prehliadky plynových zariadení Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ingrid Tichá - KESEL
0.00 €
oprava preliezky Včielka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Intersystem EU s.r.o.
0.00 €
preprava kompostérov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
0.00 €
oprava auta IVECO Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: AT a.s.
2012.51 €
stany na hody Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: L FABRICA, s.r.o.
0.00 €
ročná kontrola - húsenica maxi Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, spol. s.r.o.
90.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MC Design s.r.o.
1500.00 €
preprava osôb Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Obecný úrad
0.00 €
ročná kontrola preliezky Včielka Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Intersystem EU s.r.o.
130.00 €
oprava vodovodnej prípojky Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
0.00 €
kontrola multifunkčného ihriska Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: E K O T E C spol. s.r.o.
0.00 €
stav.práce-odvodnenie cesty osada Bačín Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Jozef Bajaník-BAJSTAV
0.00 €
pracovné odevy DHZ, rebrík Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Firesystem, s.r.o.
0.00 €
kosenie trávy smerom Bačín Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie
0.00 €
preprava materiálu na tábor Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Deutschmann Transport s.r.o.
0.00 €
preprava autobusom Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Obecný úrad
0.00 €
stavebný dozor - Zvyšovanie energetickej účinnosti Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Jozef Bajaník-BAJSTAV
600.00 €
dodanie a montáž zastávky Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mestský mobiliár spol. s r. o.
999.00 €
www stránka Materská škola Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Alfa a Omega s.r.o.
450.00 €
fotenie - AEROFOTO Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: CBS spol. sr.o.
226.80 €
vypracovanie projektu - detské ihrisko Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SIMP s.r.o.
2376.00 €
projekt - Stojisko polopodzemných kontajnerov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Róbert Kováčik
348.00 €
vytýčenie polohy SEK pre rekonštrukciu miestnej komunikácie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
spracovanie žiadosti - modernizácia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TWINS Fin s.r.o.
500.00 €
prekládka káblov z poškodených stĺpov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TES Media, s.r.o.
598.20 €
stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HADRON s.r.o.
900.00 €
projektové práce stavby - klubovňa Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HADRON s.r.o.
1620.00 €
vypracovanie žiadosti na malý projekt Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Agentúra Európa, s.r.o.
990.00 €
maľovanie školy Dolná Tižina Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Marek Benko
2430.00 €
geodetické zameranie mosta Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: geoSAL, s.r.o.
514.00 €
tonery do tlačiarní Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: RENOT SK s.r.o.
558.00 €
dodávka projektových prác komunikácie Tižinky Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Sabina Odrobiňáková
900.00 €
monitorovacia správa - Základná škola Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SYNERGIES, s.r.o.
0.00 €
projektové práce stavby - KD a požiarna zbrojnica Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Milan Kadlečík
950.00 €
realizácia rekonštrukčných prác vozovky Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: D.A.L. spo. s.r.o
0.00 €
projektová dokumentácia oplotenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HADRON s.r.o.
3480.00 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HADRON s.r.o.
0.00 €
postieľky do MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NOMIland s.r.o.
3748.00 €
sušička do MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DATART INTERNATIONAL a.s.
600.40 €
nádoba na posyp Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HAPPY END spol. s.r.o.
447.60 €
práce na vozovke Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Swietelsky - Slovakia, spol. s.r.o.
0.00 €
geodetické zameranie komunikácií Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Michal Šálek
949.00 €
banner Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: INAQ s.r.o.
0.00 €
lehátka do MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: NOMIland s.r.o.
0.00 €
realizačný projekt Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HADRON s.r.o.
1500.00 €
projektové práce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Milan Kadlečík
1500.00 €
preliezka - detské ihrisko Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Intersystem EU s.r.o.
3880.80 €
energetický audit kultúrny dom Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MaM plus s.r.o.
1440.00 €
odvoz skautov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hodoň Ján
0.00 €
odvoz materiálu na Skautský tábor Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
0.00 €
rozhlasové zariadenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MK Hlas
2404.79 €
tonery Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: RENOT SK s.r.o.
302.40 €
špeciálne hnojivo na trávu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: LEGUSEM p.t.a.s.
22.00 €
výmena dverovej vložky - šatne ihrisko Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SATIA s.r.o.
57.60 €
projektové práce stavby - oporný múr Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Milan Kadlečík
1500.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie stavba ZŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Enerma s.r.o.
3864.00 €
správy z auditu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: IPMS s.r.o.
150.00 €
dvere MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Drevoštýl Varín, s.r.o.
918.00 €
následné monitorovacie správy Modernizácia VO Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SNAP GROUP s.r.o.
0.00 €
monitorovacia správa Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SYNERGIES, s.r.o.
300.00 €
zárubňa dvere MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Drevoštýl Varín, s.r.o.
2172.00 €
knihy podľa výberu do knižnice Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Vydavateľstvo SLOVART spol. s.r.o.
0.00 €
knihy podľa výberu do knižnice Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ALBI s.r.o.
0.00 €
knihy podľa výberu do knižnice Odb.: Obec Dolná Tižina
0.00 €
nábytok knižnica Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Tempo Kondela s.r.o.
787.64 €
stolárske práce knižnica Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Bačinský Štefan
1115.00 €
pódium Mikuláš Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Vladimír Látka
400.00 €
údržba chodby obecného úradu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: M&G-IRON
488.03 €
údržba miestneho rozhlasu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ELMIK Vráble s.r.o.
0.00 €
geometrické zameranie cesty Bačín Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: OS LAND LAW s.r.o.
0.00 €
skrinky Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
1980.00 €
údržba knižnice v Dolnej Tižine Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: M&G-IRON
1986.78 €
zameranie stavby na pozemkoch Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MAPERI spol. s.r.o.
0.00 €
spracovanie ÚPD Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ATELIER-3A s.r.o.
1750.00 €
Traktorová kosačka CUB CADET 1024 KHN Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TECHNIK RK
3224.40 €
posuvná brána v MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: STALO - Peter Lovas
698.00 €
odborná prehliadka techn.zariadení KPC,OÚ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ingrid Tichá - KESEL
0.00 €
riešenie fasády v MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: A.R.K. ateliér s.r.o.
0.00 €
stavebné práce v MŠ oprava omietok Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: F & K INTERIERY s.r.o.
4964.00 €
elektroinštal.práce v MŠ naviac Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: František Šugár
560.00 €
bezpečnostné dvere MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: LIVONEC s.r.o.
1880.40 €
archivácia dokumentov OÚ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o.
768.00 €
reklamný banner Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Complete reklama s.r.o.
24.00 €
vytýčenie verejného vodovodu č. súp.94 Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
0.00 €
odvoz a dovoz materiálu so skautského tábora Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Cartech Trans s.r.o.
350.00 €
stavebný dozor v MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Jozef Bajaník-BAJSTAV
0.00 €
siete Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: BB SPORT s.r.o.
1000.00 €
revízia a podpora bezpečnostného projektu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SOMI systems a.s.
175.00 €
vytýčenie hraníc, vyhotovenie darovacej zmluvy Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Michal Šálek
240.00 €
servis PC, inštalácia , sieť Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Peter Sedlačko ETM
80.00 €
návrh centra obce vizualizácia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ATELIER-3A s.r.o.
800.00 €
materiál na altánok Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Pavol Bielik - Čalúnictvo
840.00 €
eurohranoly Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Drevoštýl Varín, s.r.o.
350.00 €
oprava a údržba Opel Combo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Roman Šlesár Autoservis R-S
200.00 €
oprava rozhlasu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: ELMIK Vráble s.r.o.
499.44 €
dokumentácia dopravné značenie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Michal Loffler
100.00 €
pracovné oblečenie pre MŠ Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Irena Kurčinová
0.00 €
reklamné predmety Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Alfa a Omega s.r.o.
130.00 €
vypracovanie PD na rekonštrukciu el. inštalácie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Vladimír Krčmárek
920.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Agentúra Európa, s.r.o.
50.00 €
servis počítačov, zálohy Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Peter Sedlačko ETM
240.00 €
príprav,graf.sracovanie, tlač, ročenka, pozdravy 2015 Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Alfa a Omega s.r.o.
380.00 €
vodoinštalatérske práce Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Peter Bukovinský
430.00 €
monitorovacia správa Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SYNERGIES, s.r.o.
300.00 €
reťaz na stromček Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: decoLED SK s.r.o.
0.00 €
modernizácia verejného osvetlenia služby Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SNAP GROUP s.r.o.
950.00 €
znalecký posudok Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: doc.Ing.Daniela Kuchárová,PhD.
100.00 €
zaškolenie v Urbis Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Andrea Sedliaková
100.00 €
aktualizácia PHSR Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Agentúra Európa, s.r.o.
300.00 €
umelecký výkon - koncert Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mgr. Martin Bako
300.00 €
výškové práce, čistenie stropu v KD Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HANUS MIROSLAV
0.00 €
revízie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Fallbo s.r.o.
0.00 €
revízie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ingrid Tichá - KESEL
0.00 €
montáž a demontáž osvetlenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HESPO PLUS s.r.o.
290.00 €
servis plynových kotlov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: HESPO PLUS s.r.o.
182.00 €
modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: E-VO, s.r.o.
720.00 €
podpora a revízia bezpečnostného projektu Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: SOMI systems a.s.
175.00 €
odvoz materiálu na skautský tábor Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Hastra s.r.o.
0.00 €
pokládka živičnej vrstvy Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie
0.00 €
čistiace rohože Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: COBA Europe, s.r.o.
105.46 €
import údajov zo systému KEO do systému URBIS Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: MADE spol. s r.o.
25.00 €
vypracovanie svetelnotechnickej štúdie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Ľubomír Bajza
0.00 €
oprava a údržba automobilu typu Opel Combo Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Roman Šlesár Autoservis R-S
580.00 €
vypracovanie projektu stavby "Dokumentácia plynovej kotolne, výmena vykurovacích telies a hydraulické vyregulovanie systému UK Materskej školy, č. sup. 217 v obci Dolná Tižina" Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: KaProSolutions s.r.o.
600.00 €
vypracovanie projektu stavby: ROZVOD PLYNU - Materská škola Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Anton Zvarík PLYN AZ-PI
200.00 €
prekládka káblovej distribučnej siete Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: TES Media, s.r.o.
173.00 €
realizačná projektová dokumentácia "Cintorín Dolná Tižina - spevnená plocha a chodník" Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Marián Chovan
950.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Michal Šálek
0.00 €
predrealizačné geodetické zameranie Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Ing. Michal Šálek
0.00 €
informačný systém pre obce a mestá - URBIS Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: DATALAN, a.s.
0.00 €
právna analýza obecných dokumentov Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: Mgr. Július Ernek Advokát
500.00 €
plošná inzercia Odb.: Obec Dolná Tižina
Dod.: PUBLISHING HOUSE, a.s.
60.00 €
 

2014

(138.3 kb)
(195.7 kb)
(141.66 kb)
(137.47 kb)
(130.43 kb)
(128.66 kb)
(131.93 kb)
(126.12 kb)
(119.72 kb)
(145.25 kb)
(207.6 kb)
(199.08 kb)
(199.43 kb)
(137.3 kb)
(127.69 kb)
(127.86 kb)
(127.26 kb)
(133.69 kb)
(192.03 kb)
(140.99 kb)
(134.77 kb)
(126.39 kb)
(136.18 kb)
(122.4 kb)
(134.03 kb)
(126.86 kb)
(126.86 kb)
(132.16 kb)
(126.26 kb)
(122.95 kb)
(137.45 kb)
(130.26 kb)
(137 kb)
(122.53 kb)
(132.04 kb)
(143 kb)
(130.95 kb)
(128.75 kb)
(128.68 kb)
(120.21 kb)

2013

(138.1 kb)
(135.51 kb)
(131.89 kb)
(139.57 kb)
(133.59 kb)
(129.38 kb)
(140.93 kb)
(131.25 kb)
(125.62 kb)
(127.42 kb)
(134.49 kb)
(126.64 kb)
(123.71 kb)
(124.82 kb)
(136.24 kb)
(200.06 kb)
(128.36 kb)
(126.86 kb)
(127.34 kb)
(127.49 kb)
(136.87 kb)
(134.9 kb)