Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
013 04 Dolná Tižina  

te.: 041/599 50 80, tel.: 0910 495 566

IČO: 00 321 249


Starostka obce:

Ing. Ľubica Ďuricová
Tel.: 041/599 50 80 | 0905 393 926
E-mail: starostka@obecdolnatizina.sk


ODDELENIA OÚ

Ekonomické oddelenie

Iveta Mahútová
Tel.: 041/599 50 80, tel.: 0911 904 466
E-mail: mahutova@obecdolnatizina.sk

Vedenie účtovníctva obce
Mzdová a personálna agenda zamestnancov obce
Pokladňa obce
Správa, evidencia a inventarizácia obecného majetku

Evidencia súpisných čísiel


Dane a miestne poplatky

Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80, tel.: 0911 354 466
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk

Evidencia a vedenie správy daní a miestnych poplatkov
Matrika
Overovanie podpisov a listín
Pokladňa obce
Spisová agenda obecného zastupiteľstva
Odpadové hospodárstvo
Pohrebníctvo


Sekretariát a evidencia obyvateľov

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80, tel.: 0910 495 566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk

Vedenie evidencie obyvateľstva
Zabezpečovanie činnosti podateľne obce
Prijatá a odoslaná pošta
Vedenie účtovníctva Základnej školy


Správca webovej stránky obce, administratívny pracovník

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk


KOMPETENCIE OBCE

Obec Dolná Tižina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný úrad vo Varíne na úseku územného plánovania a stavebného poriadku pozemných komunikácií.

Ing. Janka Hesteriak
Tel.: 0911 704 851
E-mail: stavebnyurad@varin.sk | janka.hesteriak@varin.sk

Ing. Veronika Nogová
Tel.: 0911 704 850
E-mail: stavebnyurad4@varin.sk


SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný úrad v Gbeľanoch na úseku sociálnych služieb - opatrovateľská služba.

Mária Chovancová
Tel.: 0911 289 681
E-mail: gbelany@gbelany.eu


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ

Obec Dolná Tižina má zriadený Spoločný školský úrad v Belej.

PaedDr. Emília Surovcová
Tel.: 041/569 30 77 | 0910 640 791
E-mail: osku@bela.sk