Obecná knižnica

Prevádzkuje: Obec Dolná Tižina

Knihovníčka: Emília Adamovská

Obecná knižnica sa nachádza v dolných priestoroch budovy obecného úradu.

Knižnica je otvorená každú stredu od 14.00 hod. do  16.00 hod.