Obecná knižnica

Prevádzkuje: Obec Dolná Tižina

Knihovníčka: Emília Adamovská

Obecná knižnica sa nachádza v dolných priestoroch budovy obecného úradu.

Knižnica je otvorená každú stredu od 14.00 hod. do  16.00 hod.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05039 zo dňa 10.8.2021

Fond na podporu umenia podporil v roku 2021 Obecnú knižnicu v Dolnej Tižine  v rámci realizácie projektu „Obnova a doplnenie knižničného fondu Obecnej knižnice Dolná Tižina“ čiastkou 1 100 €. Vďaka finančnej podpore FPU a tiež aj finančnému príspevku od zriaďovateľa knižnice Obce Dolná Tižina sme nakúpili 158 kníh pre deti, mládež aj dospelých. Tešíme sa na Vašu návštevu.