Kontakt

Toto webové sídlo www.dolnatizina.sk spravuje obec Dolná Tižina a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Dolná Tižina

Adresa:
Fakturačné údaje:

Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina č.333 
013 04 Dolná Tižina  

IČO: 00321249

DIČO:2020671862

IBAN: SK85 7500 0000 0040 3019 2152 – ČSOB – Žilina.


Úradné hodiny:

 Pondelok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30
 Utorok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30 NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 Streda 8:00 - 11:30          12:00 - 16:30
 Štvrtok    8:00 - 11:30          12:00 - 15:30    NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 Piatok 8:00 - 12:00

Starosta obce:

Lukáš Ďurina
Tel.: 041/599 50 80 | 0905 393 926
E-mail: starosta@obecdolnatizina.sk


Ekonomické oddelenie:

Iveta Mahútová
Tel.: 041/599 50 80, 0911 904 466
E-mail: mahutova@obecdolnatizina.sk


Dane a miestne poplatky:

Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80, 0911 354 466
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk


Podateľňa a evidencia obyvateľov:

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80, 0910 495 566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk


Správca webovej stránky obce:

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80, 0910 495 566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk


SPOLOČNÝ ÚRAD V KRASŇANOCH NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Obce Dolná Tižina, Lysica, Nezbudská Lúčka a Krasňany zriadili na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom v Krasňanoch č. 285 (areál Krasplast, s.r.o.).
Zodpovedná: Ing. Mária Mládenková
email:  stavebnyurad@obeckrasnany.sk

Tel. číslo: 041/285 80 08

Úradné hodiny Spoločného stavebného úradu v Krasňanoch:

 Pondelok  8:00 - 11:00        12:00 - 15:00
 Streda  9:00 - 11:00        13:00 - 17:00

SPOLOČNÝ ÚRAD V GBEĽANOCH NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mária Chovancová

Tel.: 0911/ 289 681

E-mail:  gbelany@gbelany.eu


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ

PaedDr. Emília SurovcováTel.: 041/569 30 77 | 0910 640 791

E-mail: osku@bela.sk


Technický prevádzkovateľ:
wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
​info@webex.sk