Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt

Toto webové sídlo www.dolnatizina.sk spravuje obec Dolná Tižina a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Dolná Tižina

Adresa:
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333 
013 04 Dolná Tižina  

IČO: 00 321 249


Úradné hodiny:

 Pondelok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30
 Utorok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30 NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 Streda 8:00 - 11:30          12:00 - 16:30
 Štvrtok    8:00 - 11:30          12:00 - 15:30    NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 Piatok 8:00 - 12:00


Sekretariát, podateľňa: 

Tel.: 041/599 50 80, 0910 495 566
E-mail: obec@obecdolnatizina.sk


Starostka obce:

Ing. Ľubica Ďuricová
Tel.: 041/599 50 80 | 0905 393 926
E-mail: starostka@obecdolnatizina.sk


Ekonomické oddelenie:

Iveta Mahútová
Tel.: 041/599 50 80, 0911 904 466
E-mail: mahutova@obecdolnatizina.sk


Dane a miestne poplatky:

Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80, 0911 354 466
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk


Sekretariát a evidencia obyvateľov:

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80, 0910 495 566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk


Správca webovej stránky obce:

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/599 50 80, 0910 495 566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk


SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Ing. Janka Hesteriak
Tel.: 0911 704 851
E-mail: stavebnyurad@varin.sk | janka.hesteriak@varin.sk

Ing. Veronika Nogová

Tel.: 0911 704 850

e-mail: stavebnyurad4@varin.sk

Námestie sv. Floriána 1002

013 03  Varín

Úradné hodiny Spoločného stavebného úradu vo Varíne:

 Pondelok  8:00 - 11:00        12:00 - 15:00
 Streda  9:00 - 11:00        13:00 - 17:00

SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.

 
Tel.: 041/569 20 04, 0904 577 924
E-mail: socialnyurad@varin.sk


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ

PaedDr. Emília Surovcová
Tel.: 041/569 30 77 | 0910 640 791 
E-mail: osku@bela.sk


Technický prevádzkovateľ:
wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
​info@webex.sk