Jednota dôchodcov

Činnosť členov JDS v Dolnej Tižine za rok 2021

Činnosť členov JDS v Dolnej Tižine.

Akonáhle vykuklo slniečko, uvoľnila sa situácia po pandémii, aj my sme ožili a začali sme sa hýbať. Vyčistili a poumývali sme dom smútku – okná, podlahy a okolie. V areáli kostola pre dreveným krížom, modlitbou a sv. Ružencom sme prejavili vďaku obetiam 2. svetovej vojny. Na výročnej členskej schôdzi predsedníčka zhodnotila 5 ročné fungovanie JDS v obci. Schôdze sa zúčastnili čelní predstavitelia JDS – Žilina.

Starostka obce dala vyrobiť drevené kvetináče, zakúpila kvety, členovia povysádzali, popolievali a aj naďalej sa starajú o toto. Už sme si mysleli, že naše krásne kroje zostanú zamknuté v truhlici. Ale sme ich vytiahli, vyprášili a zúčastnili sa v Budatínskom zámku na dňoch Poľsko – Slovenskej kultúry Svojim spevom, ktorý sa rozliehal naširoko ďaleko sme pobavili obecenstvo. Pred tromi rokmi nastal na Slovensku BOOM – rozvoj salašníctva a všetko, čo s tým súvisí. Dojenie oviec, výroba syra, korbáčikov, žinčice. V našej obci v krásnych horách na Vyšnej a Nižnej Poľane sa to všetko uskutočnilo. Doma sme napiekli koláčov a ponúkali prítomných v krojoch. Natieral sa chlieb s masťou, varil guláš. Do toho baby spievali. Organizátor tohto všetkého nás pozval do Poľska ako odmenu. 3 dni boli nezabudnuteľné. Organizátori Interreg Polska – Slowacja, lokalna Grupa, Rybacka – Bielska kraina, Miestna akčná skupina, Terchovská dolina. Nadviazali nové priateľstvá, spoznali našich vrstovníkov.

Navštívili sme okolie Jasienice, ochutnávali poľské jedlá, ktoré sme aj hodnotili. V Chlebowom dome sme mútili maslo, piekli osúchy v rozpálenej peci. 17.8.2021 sa poliaci v hoteli Diana zúčastnili našich dní. Upiekli sme typické tižinské koláče, varili sa dedinské jedlá, ponúkali dobroty. Ponavštevovali okolie prekrásnej terchovskej doliny. Lúčenie bolo ťažké, už sme sa poznali.

Toľko o našich aktivitách, nezaháľame, aj keď nás bolia chrbtice a nohy. Ostávam s pozdravom, prajem hlavne zdravie.

Eva Ondrová


autor a predseda JDS v obci
Eva Ondrová