IOMO

V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska  sa  naša obec  úspešne zapojila do  národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou , prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je Ministerstvo  vnútra SR ,ZMOS a Slovenská pošta.   Náš obecný úrad  prijal softwarové a hardwarové vybavenie  spolu s príslušenstvom  na vytvorenie pracoviska IOMO, ktoré ponúka  prístup k elektronickým  službám na jednom  asistovanom mieste. Občanom ušetrí nielen čas, ale aj peniaze. Rozsah  poskytovaných elektronických služieb úradov sa bude neustále rozširovať a vytvárať pre občana komfort pri využívaní služieb štátu.

Dovoľujeme si Vás informovať, že je oficiálne spustená prevádzka integrovaného obslužného miesta  občana  aj  na našom obecnom úrade, kde v kancelárii prvého kontaktu vybavíte:
• Výpis z registra trestov – výstup je dostupný  do 10 minút od podania elektronickej žiadosti (poplatok: 3,90 €).
• Výpis z obchodného registra – výstup je dostupný do 10 minút od podania elektronickej žiadosti (poplatok: 7,50 €).
• Výpis listu vlastníctva –  výstup  je dostupný až do 48 hodín od podania elektronickej žiadosti (poplatok: 7,90 €).
• Podanie vo veci, ktoré nie je explicitne uvedené v sadzobníku poplatkov (poplatok: 8,00 €).


Vybavuje: Marta Lacková
Tel.: 041/599 50 80
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk