Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Tižina

Podľa obecnej kroniky bol dobrovoľný hasičský zbor v Dolnej Tižine založený v roku 1932. Obec už v tom období vlastnila striekačku, ktorú malo na starosti pár ľudí, ale organizovane začal zbor účinkovať až od tohto roku. Založením zboru sa zakúpili nové uniformy, helmy, potrebná výstroj a výzbroj. V inom zdroji sa uvádza rok založenia 1924. Každopádne svoju činnosť DHZ neprerušil dodnes. Za zakladateľa hasičského zboru sa považuje p. farár Fraštacký. Prvým veliteľom bol Ján Matušík.

Od roku 1988 zbor disponuje zásahovou cisternou Aviou 31 a Motorovou striekačkou PS 12 a PPS 8. Dnes je zbor zaradený do C kategórie, čo znamená, že ide o jednotky určené na podporu profesionálneho zboru – dopravujú vodu, tylovo zabezpečujú hasičské jednotky a vykonávajú likvidačné práce. Od toho sa odvíja aj ich výbava a výcvik. V roku 2016 dostali od vlády zásahové vozidlo IVECO DAILY s príslušenstvom protipovodňového vozíka. Prijatím zákona 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane bola daná všetkým dobrovoľným hasičom satisfakcia a dôstojné uznanie v spoločnosti. V súčasnosti je veliteľom Bohuš Bačinský.