Demografické údaje

Počet obyvateľov obce Dolná Tižina ku dňu 18.06.2018

Trvalý pobyt
Spolu Mužov Žien
 Spolu 1413 700 713
 Deti do 18 rokov 331 166 165
 z toho do 15 rokov 284 144 140
 Ostatní obyvatelia 1079 533 546
 Cudzinci 3 1 2

Prechodný pobyt
Spolu Mužov Žien
 Celkom                   15 5 10