Demografické údaje

Počet obyvateľov obce Dolná Tižina ku dňu 31.12.2022

Trvalý pobyt
Spolu Mužov Žien
Spolu 1488 752 736
Deti do 18 rokov 352 190 162
z toho do 15 rokov 293 161 132
Ostatní obyvatelia 1136 562 574
z toho  Cudzinci 5 2 3

Prechodný pobyt
Spolu Mužov Žien
 Celkom                   17 8 9