Kronika obce | PRVÉ DNI PO SKONČENÍ 2. SVETOVEJ VOJNY

PRVÉ DNI PO SKONČENÍ 2. SVETOVEJ VOJNY

     Po oslobodení bol začiatkom mája 1945 v našej obci zvolený miestny národný výbor. Jeho prvým predsedom bol Cesnek Ján, ďalej vo výbore boli podpredseda Ľudvík Maťko a Bačinský Tomáš.
     Tiež bola v tom čase zriadená milícia, jej veliteľom bol Anton Bajaník, bývalý partizán, parašutista, príslušník československej armády. Táto milícia mala za úlohu udržovať v dedine poriadok, pretože po prechode frontu bolo všade plno zbraní, nevybuchnutej munície, granátov, nábojov a rôzneho iného vojenského materiálu, s ktorým bolo nebezpečné manipulovať. Ako výbor tak aj milícia vykonali v tom ťažkom období veľa záslužnej práce. Ale ako to už býva aj vtedy po prechode frontu sa prví po chotároch rozbehali deti, či starší chalani a zbierali rôzne veci, ktoré sa im zišli. Menšie deti vyberali z chemických masiek padlých Nemcov okrúhle sklíčka, starší zbierali bodáky a užitočnejší materiál. Na Tižinkách skupina chlapcov  našla funkčnú nabitú protitankovú strelu a nevedomky ju odpálili smerom na Dúbravu. Po hlavnej ceste z Belej do Varína išla práve kolóna ruských vojakov a keď počuli výstrel, ihneď opätovali paľbu, tým smerom odkiaľ sa ozval. Našťastie sa nikomu nič nestalo a radosť z konca vojny prekonala všetok strach i obavy z budúcnosti.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský