Kronika obce | DRUŽSTEVNÍCTVO V NAŠEJ OBCI

DRUŽSTEVNÍCTVO V NAŠEJ OBCI

 
     V r. 1944 vzniklo v našej obci potravné družstvo. Občania sa poskladali po 100 Kč, ako akcie a za zložené peniaze si zakúpili tovar. Treba pripomenúť, že družstvá na podobných princípoch boli za prvej republiky hodne rozšírené.

     Prvým obchodníkom bol Gašpar Žemel a dozorný výbor sa skladal z týchto členov: Pazderka Ján – pokladník, Kvočka Jozef – predseda. V stanovách sa odsúhlasilo, že na hospodárskych výsledkoch sa budú podieľať všetci členovia družstva a keď sa aj v nasledujúcich rokoch tak nestalo, skoro vždy mali osoh z obchodu len jednotlivci. Predsa však potravinové družstvo vykonalo veľa dobre práce a umožnilo občanom lepší nákup, už len tým, že ako konkurent donútilo druhých obchodníkov znižovať ceny a umožňovalo aj väčší výber tovaru, prípadne kúpu potravín aj na dlh.
     Zároveň v tom čase bolo založené aj ,,Úverové družstvo s obmedzeným ručením“, ktorého vedením bol poverený Karol Hurta. Aj v jeho výbore bol Gašpar Žemel. Toto družstvo poskytovalo finančné úvery s nízkym úrokom a svojou činnosťou spolu s potravinovým družstvom uľahčovalo život ľudí na dedine. Všetky tieto družstvá, ako aj spolok roľníkov, ktorý tiež fungoval na podobných základoch, t.j. na dobrovoľnosti, poctivosti a akej-takej spravodlivosti, utužovali občiansku spolupatričnosť a svojou činnosťou sa podieľali na blahu obce.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský