Kronika obce | DESAŤROČIE OD ROKU 1940 DO ROKU 1950

Desaťročie od roku 1940 do roku 1950

 
  Desaťročie od roku 1940 do roku 1950 bolo pre našu obec, ako aj pre celú krajinu veľmi búrlivé a málokto by si dovolil na začiatku tejto dekády predostrie scenár, podľa ktorého by sa mohli odvíjať udalosti v tomto kraji alebo v tejto krajine. Keďže už v niektorých rodinách mali ľudia rádio, boli dosť informovaní o pohyboch ktoré boli vo svete a ktoré sa mohli očakávať, alebo mohli mať dopad na život v našej dedine. Najviac vedomostí mal pán farár s učiteľom a tí ich podávali obyčajnému človekovi, ktorý ich v krčme u Ignáca rozmenil na drobné. Ľudia vedeli už čo-to o komunizme, o hrôzach stalinizmu, o fašizme v Nemecku a vedeli si tieto novoty usporiadať podľa hodnôt ktoré uznávala dedina. Život v obci bol stále veľmi viazaný na pôdu. Vlastníctvo pôdy je veľmi dôležite pre obživu a po Bohu je najväčšia istota. Sebestačnosť ľudí je vysoká, dopestujú sa všetky hlavné potraviny, zemiaky, obilie, kapusta, ovos, zelenina. Stále platí: mať pôdu - mať istotu - mať budúcnosť.A preto s veľkou nedôverou sa hlavne dobrí gazdovia, ten zdravý základ obce, stavajú k chýrom o komunizme v Rusku, o spoločnom vlastníctve pôdy, o družstvách.
     Tesne po skončení druhej svet. vojny sa ku komunistom hlásili asi tra občania, aj to čudáci, s ktorými sa ľudia v dedine moc nestýkali. Po skončení vojny v máji 1945 a po podpísaní Košického vládného programu, po zriadení novej povojnovej vlády zanikol i samostatný Slovenský štát. Nová vláda bola vytvorená z tzv. občianských strán a z komunistickej strany. Predstavitelia občianských strán sa usilovali o obnovenie demokracie a komunisti sa snažili získať politickú moc po vzore Sovietského zväzu. Republika po porážke fašizmu bola vydrancovaná, viazlo zásobovanie obyvateľstva. Veľkú pomoc pre republiku poskytlo U.S.A  tým že americká organizácia cez OSN, UNRRA posielala na Slovensko bezplatne základné potraviny v balíčkoch, v ktorých bol cukor, čokoláda, múka, a. i.. Tieto balíčky základnej potreby sa vydávali na lístky na počet ľudí v domácnosti a pomohli preklenúť najťažšie obdobie po vojne kým sa ľudia ako tak postavili na nohy. V obciach i v Dolnej Tižine sa vytvorili národne výbory, ako nástroje štátnej moci. V r. 1946 boli v celej republike parlamentné voľby, ktoré v Čechách vyhrali komunisti a na Slovensku demokrat. strana. Po známom komunistickom prevrate na začiatku roku 1948 sa nádeje na lepšiu budúcnosť rozptýlili. Komunisti ťažili aj z tej skutočnosti že vojnu vyhral Sovietský zväz a využili aj obrovské nadšenie a radosť ľudí po vojne. Nikto však vtedy netušil, e jedna totalita bude nahradená druhou, ktorá na dlhé roky zatvorí brány slobody, postaví svet hore nohami a ako to už pri totalite býva, nech je červená, čierná alebo akákoľvek, vždy dobro bude zlom a zlo dobrom. Po prevzatí moci v našej dedine komunistami sa začali rúcať vzťahy. Nielen do našej obce, ale všade sa postupne vkradol a na dlhé roky usídlil v dušiach ľudí ako mor, strach, strach zo štátnej moci.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský