Kronika obce | ROKY 1937 - 1938

Roky 1937 - 1938

     Roky 1937 - 1938 boli rokmi volieb a priniesli našej republike veľa otrasov. V čase parlamentných volieb bolo zaregistrovaných  asi 16 strán, ktoré kandidovali vo voľbách. Kortešači chodilijeden za druhým a každý sľuboval dobre že nie modré zneba.
Argalaši, Ľudáci, Gajdovci, Mičurejci boli najaktívnejší tí aj mali najviac prívržencov. Argalaši č.1 operovali v obci s tým že pomohli kúpiť horu v Bačíne, čo bolo aj pravda. Poslanci tej strany Ursíni a Lichner sa o to pričinili. Ľudová strana, ako strana katolíkov a drobných roľníkov mala u nás najväčší úspech, Mičurova strana dôvodila tým,že, to ona vymohla lístky na chlieb nezamestnaným, Gajdovci zase sľubovali nové pracovné miesta pri výstavbe železnice. Nuž bolo ťažko rozhodnúť sa komu dajú občania svoj hlas. Boli také prípady, že keď nejaký rečník jednej strany rečnil v krčme u Ignáca, druhý zase kričal: "Neverte mu, pravdu máme my, ľudia, pokračujte za nami, tretí z ďalšieho kúta kričal:" Počkajte, ľudia, aj ja vam chcem čosi povedať." V deň volieb vyhrala u nás Hlinková Slobodná Ľudová Strana, ktorá získala veľkú väčšinu. Za richtára bol zvolený Jozef Maťko. Obecným bubeníkom bol Anton Novosad, dovtedy bol Bereš Vojtech. V roku 1938 založili na Tižinkach nový cintorín, pozemok naň zakúpili od gazdov, čo tam mali role. Pri vysviacke cintorína bola veľká slávnosť a v tom istom roku sa začala vybavovať aj komasácia chotára. Veľmi veľa ľudí, starých aj mladých zomrelo toho roku na veľkú epidémiu Španielskej chrípky, ktorú volali Španielka a nakoniec toho roku sa začali šíriť chýry, že asi bude vojna.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský