Kronika obce | SVETOVÁ HOSPODÁRSKA KRÍZA

Svetová hospodárska kríza.


     Tridsiate roky dvadsiateho storočia boli poznamenané svetovou hospodárskou krízou. Bola v obci vtedy veľká bieda, nebolo kde zarobiť korunu. Chodilo sa vtedy hodne na sezónne práce do Čiech na majery. V r. 1935 vyrúbali horu Bačín, tam niečo potom ľudia aj zarobili či už pri rúbani dreva alebo pri jeho zvážaní pri furmanke. Les im dával robotu asi na štyri roky. Tú horu obec odkúpila od grófa a peniaze na kúpu získala predajom dreva z tej hory čo kúpili, takže nakoniec kúpili len holé rúbanisko, ktoré celé desaťročie museli zdarma zalesňovať. Menovalo sa to "Lesné spoločenstvo Bačín" a to bolo rozdelené na podiely občanom. Predsedom spoločenstva bol vtedy Jozef Lodňan.
     Chudoba bola veľká v tých rokoch, nezamestnaným dávali u richtára chlieb na lístky v cene 10 kč, za ktoré si už mohli čo to kúpiť. Richtárom v dedine bol Pazderka Karol a ten si vtedy vymohol pre seba pole "Mlynec" na Tižinkách, čo bol poriadny kus pozemku, ktorý bol dovtedy pánsky a užíval to panský hájnik.zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský