Kronika obce | ZALOŽENIE HASIČSKÉHO ZBORU

Založenie hasičského zboru.

     Boj proti ohňu, tomu dobrému sluhovi, ale zlému pánovi v roku 1932 nabral novú kvalitu založením dobrovoľného hasičského zboru v našej obci, tak ako to bolo i v susedných dedinách. Striekačku, taku malú v obci už mali aj skôr, aj pár ľudí čo ju mali na starosti, ale organizovane začal zbor učinkovať až od tohto roku. Zakúpili sa aj nové parádne uniformy, nové ligotavé helmy a potrebná výstroj a výzbroj. Prvým veliteľom bol Ján Matušík. Časom sa zakúpila aj nová, výkonnejšia striekačka a keď a keď bola posviacka striekačky tak bola slávnosť pre celú obec. Prvými členmi hasičského zboru boli:

Ján Matušík - veliteľ
Ján Šušoliak
Ján Paštrnák - trúbač
Anton Maťko
Filip Bereš
Ján Bačinskýzdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský