Kronika obce | PRVÉ SLOBODNÉ VOĽBY V NOVEJ REPUBLIKE

 
Prvé slobodné voľby v novej republike

     O hlasy ľudí sa zaujímalo veľa politických strán, lebo už bola sloboda a prvá ČeskoSlovenská republika bola demokratický štát. Najväčšej popularite sa tešila, ako som už napísal v predchádzajúcej kapitole, sociálne-demokratická strana. Tiež aj legionári, keď sa po vojne vrátili z Ruska, Rozprávali veľmi čudné veci o revolúcii, o vláde robotníkov a roľníkov, o spravodlivosti a veľa ľuďom sa to ľubelo. Pár ľudí v dedine ale zmýšľalo ináč, triezvejšie, ťahali ako sa hovorí na inú stranu a boli tŕňom v oku celej obce. Sám richtár sa mal vraj na ich adresu vysloviť: " Pre hantých ľudí nedostaneme ten Bačín, keď nejdu s nami, ale len počkajte po voľbách, veď vám my dáme!" Sľúbili im tiež ktorísi rečníci so soc.dem. strany, že dostanú spomenutú horu Bačín, keď budú za nich hlasovať. A tak to bolo v celej Terchovskej doline. V takýchto roztržkách nastal deň volieb. Občania vystrojení ako do kostola prichádzali voliť a keď spočítali hlasy, až na pár iných, všetky dostala soc.dem. strana a tak tomu bolo všade naokolo. Po voľbách usporiadali vo Varíne na námestí manifestáciu, na ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí z celej doliny. Na ozdobenú tribúnu, okolo ktorej stáli chlapi v terchovských krojoch , vystúpil akýsi rečník a ako to už býva, oboznamoval ľudí s programom sociálne-demokratickej strany. Keď prišiel k slovám: " Tých čiernokňažníkov, keď vám budú niečo z kancľa kázať, tak ich zhoďte dolu a zabite." Myslel tým farárov, ale ľudí prešiel strach, za toto sme my nehlasovali, lebo ľud z celého kraja bol veľmi nábožný, jak to dohovoril, chlapi v krojoch, čo boli najbližšie, vyskočili na tribúnu a už bola celá tribúna v prachu aj s rečníkom, tomu sa však horko-ťažko podarilo utiecť, ináč by ho tam aj prizabili. Teraz nastal Babylon, ľudia hrešili, kliali na cel´sociálnu demokraticiu, plakali, že sa takto ľahko nechali naviesť. Hneď sa písali odvolania proti voľbe, že ľudia boli podvedení, ale nedosiahlo sa nič. Takto dopadli prvé voľby v slobodnej republike.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský