Kronika obce | ZAČALA VOJNA

Začala vojna

     Do pokojných dní života obce roku 1914 ako blesk z jasného neba zaúčinkovala správa, že začala vojna. Hoci sa ľudia moc nerozumeli do panských huncúctiev, ako sa hovorilo politike, no keď prišla do dediny zvesť, že Srbi zabili v Sarajeve následníka trónu, mladého cisára s manželkou vedeli, že bude zle. Zanedlho slúžny z Varína dal vybubnovať, že je mobilizácia. Veru veľký plač nastal v dedine, keď všetci mladí chlapi odchádzali do boja za cisára pána a jeho rodinu, išli pomôcť vybojovať Hercegovinu, jako si spievali transporty idúce na front. Zo začiatku nik nemyslel, že sa to pretiahne na štyri roky. Po mladých museli ísť na vojnu aj starší a napokon zostali v obce len ženy, starci a deti. Prichádzali čoraz častejšie oznámenia, že ten a ten hrdinsky padol za Rakúsko-Uhorskú vlasť.
     Smutné a ťažké časy nastali pre obyvateľov obce, veľa mladých mužov padlo v cudzích krajinách, kde ich aj pochovali, v dedine ostalo veľa mladých žien - vdov s malými sirotami, na roliach a hospodárstve nemal kto robiť, gazdovstvá upadali. Nuž veru nahladovali sa ľudia viac než dosť a málo bolo domov, kde by niekto nepadol. V r 191.. zobrali z veže kostola 3 zvony pre vojenské účely, zostal na veži len jeden, ostatné zhodili z vežového okna dolu na zem.
     V roku 1916 - 17 bol v dedine v dôsledku sucha veľký hlad, nepršalo celú jar a leto. Obilie bolo také malé, že sa nedalo kosiť, museli ho šklbať aj s koreňom. Aj najusilovnejšia žena ho za celý deň roboty natrhala toľko, koľko mohla v batohu odniesť domov. Veru bola bieda cez tie roky, ľudia jedli trávu a všetko, čo sa dalo. Zemiakov sa urodilo veľmi málo a boli drobné. V jednej pivnici mali úroduu zemiakov uloženú aj piati gazdovia, boli uskladnené v truhlicach na obilie. V jednej pivnici malo takto uložené zemiaky viac gazdov, asi traja, a medzi sebou sa hnevali. Jeden sa chcel vypomstiť druhému a svoju úroduzemiakov obložil slamou a pivnicu cez najväčší mráz otvoril. Všetky zemiaky okrem jeho pomrzli. Aj takého vzťahy vládli medziľudmi vo veľkej biede. Na dolniakoch alel bolo múky dosť, ale ako ju odtiaľ doviesť, keď bola vojna, nebolo koňov ani furmanov. Veru, jeden zemiačik alebo malý osuch, to bola veľká pochúťka, veru veľmi sa nahladovali ľudia v tej dobe v našej obci a na okolí. História Parochiae Dolná Tižina ab. a. 1904 Andrej Bednár - sprav. farnosti
Keď sa skončila I. svetová vojna v r. 1918 tak na ľudí prišla chytľavá choroba, "španielka" - influenza. Lieku proti nej nebolo, človek ráno ochorel a večer už bol vystretý. Hlava bolela, horúčka bola vysoká, chuť do jedla zmizla a z nosa tiekla krv. Tu na španielku zomrelo vtedy 26 ľudí.zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský