Kronika obce | ČASY REFORMÁCIE

Časy reformácie

     Časy reformácie na začiatku 20. storočia, keď už moc grófov v obci upadala, stala sa v obci táto tragická udalosť.
     Gbeľanský gróf, keď videl, ako mu moc uniká z rúk, snažil sa zachrániť z bývalého majetku, čo sa ešte dalo. V dolnej Tižine boli už od dávna role zvané hofierky, ktoré dostali tunajší obyvatelia za dlhoročné služby grófom z Gbelian. K týmto pozemkom patrili aj priliehajúce podiely v lesoch v Bačíne, kde boli obyvatelia spolumajiteľmi týchto lesov. Spomenutý gróf však zmyslel si oddeliť si svoju, naňho pripadajúcu časť lesa od obecnej a úplatkami získal k tomu počinu okrádajúc obec, súhlas asi 42 občanov na čele s opdrichtárom obce. Títo ludia mu listinu, zvanú segregačnú, podpísali, hovorilo sa, že dostali za to úplatky, vraj 2 zlatky. Z toho dôvodu si vzal za svoje horu v Bačíne, hore Berešovú až po Kriváň. Obec bola týmto veľmi poškodená a celý hnev sa obrátil proti spomenutým občanom a hlavne proti podrichtárovi, ten vraj dostal od grófa ešte aj diežu bryndze. Raz, bol akýsi jarmok, vracal sa večerom peši podrichtár sám domov, čakali ho ôsmi chlapi na Tižinkách schovaní v potoku pod Jariabským kopcom. Keď sa k ním priblížil, vrhli sa na neho a mlátili ho čakanmi dovtedy, kým bolo v ňom trochu života. Potom ho hodili do jarku, kde ho našli na druhý deň mrtvého, keď ho dlho hľadali. Tí, čo ho zabili, však s ním v Stráži večer pili a krčmár to povedal žandárom, tak podľa toho ich aj chytili a odsúdili na 10 rokov väzenia. Trest si aj odsedeli, no naučili sa tam niektorí aj remeslá, takže si z toho árešta ani moc nerobili.
zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský