Kronika obce | KONCOM 19. STOROČIA PRIŠIEL DO DEDINY DOBRÝ KŇAZ

  Koncom 19. storočia prišiel do dediny dobrý kňaz

   Koncom 19. storočia prišiel do dediny dobrý kňaz, ľudomil, Andrej Bednár, človek osvietený, a urobil pre zlepšenia života ľudí veľmi veľa. Snažil sa čo možno upevniť školstvo, do tých čias chodili do školy len deti zbehlejších, a chodili väčšinou v zime, aj to nie pravidelne. On zaviedol povinnú školskú dochádzku a priviedol do dediny aj riadneho učiteľa, Granatier sa zval a bol aj organistom. Založil tiež gazdovský spolok, pomáhal ľuďom s pôžičkami a aj iné spolky, cirkevné či svetské, zakladal, veľmi spolupracujúc s učiteľom. Keď obec pri povestnom požiari vyhorela, on organizoval pomoc, štátnu výstavbu, pôžičky a pomáhal aj ľuďom s prácou v Amerike.
     V tých časoch odchádzali niektorí chlapi na práce do Budapešti, kde robili väčšinou na stavbách. Boli to prví robotníci z obce, pred tým sa nechodilo nikde. Veľa tam nezarobili, no aspoň skúsili sveta. Keď prišlidomov, rozprávali ako sa inde žije, spomínali, ako pili víno v Pešti na Kibani. Boli asi 10 - 15 a po návrate si s pomocou pana farára Bednára založili "gazdovský krúžok". Bol to prvý spolok v dedine. Zakúpili si vtedy stroje do hospodárstva, dva rajtare, dva geple, dve mláťačky, včerlárske potreby, medomet, lis na vosk a medzistienky. Tieto stroje mali sopločné a chodili im aj noviny, čo bolo v tom čase veľký pokrok. Členovia krúžku, ktorý fungoval až do I. svetovej vojny do r. 1914 boli: Hurta Pavel, Hodoň Valent, Bučkuliak Jakub, Bobek Gajdošík, Maťko Vincent, Lodňan Jozef, Pazderka Karol a Macák.
     Ďalším významným činom spomínaného kňaza pre našu obec v tom čase bolo založenie spolku striezlivosti. V dedinne bolo totiž veľmi rozšírené korheľstvo. Krčmu mal Žid Michal a bola postavená tam, kde je teraz záhrada povedľa Adama Šušoliaka. Chlapi prepíjali neraz celé majetky a boli u neho zadĺžení. Najlepší obraz si možno utvoriť, aký stav bol, že pole za Hlbokým od Polian, dolu po Pažite bolo všetko krčmárove a preto sa aj od vtedy menuje Židové. Toľké polia stačili ľudia prepiť za pár rokov, veď len za Márie Terézie ho dostali od grófa. Miestny duchovný s učiteľom vidiac túto skazu založili spolok striezlivosti a že dobre učinkoval, svedčí to, že už o dva roky musel Žid MIchal z dediny odísť, lebo nemal tržbu a krčmu zatvoril. Polia pokúpili od neho občania spiatky, hlavne členovia gazdovského krúžku a Amerikáni. Pán farár Bednár im pomohol aj tým, že im vykonal výhodný úver v Ľudovej banke. Krčma nebola v obci až do roku 1920.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský