Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kronika obce | STAVBA FARSKÉHO KOSTOLA, VZNIK FARNOSTI.

Stavba farského kostola, vznik farnosti.


   Niekde v rokoch okolo r. 1850 bol v obci kňazom františkánsky mníkch. Bol to asi prvý stály kňaz pridelený našej farnosti. Pred tým chodili ľudia do Varína a do obce prišiel kňaz len občas. Po tomto dobrom kňazovi zostala pamiatka, že založil v dedine hudobnú kapelu, dychovku, mala asi osem členov. Kapela hrávala v kostole, lebo orgán v kostole ešte nebol, hrávali aj pri iných svetských aj cirkevných priležitostiach. Táto kapela sa zachovala v dedine až do požiaru do r. 1904, vtedy zhoreli všetky hudobné nástroje, lebo boli umiestnené v kostole. Od toho času sa viac nová hudba v obci nezorganizovala. Obdivuhodné je to, že na tú dobu, ľudia aj keď boli veľmi chudobní, dokázali nakúpiť nastroje, ktoré boli drahé a naučili sa na nich hrať.
     V roku 1875 dostavali v obci nový kostol, ktorý je v neskoroklasicistickom štýle. Ďalej medzi najstaršie stavby v dedine patrí kamenný most z r. 1830, ktorý je pri starých pivniciach. Kostol staval nejaký Moravák, Vincent Rehák. Ľudia radi pracovali na stavbe, vozili kameň, tehlu a všemožne pomáhali. Starý drevený kostol stál v terajšej farskej záhrade. Neskôr do kostola zakúpili prislušenstvo, oltár, lavice, zvony boli štyri a tie zvonievali až do r. 1914 do začiatku svetovej vojny. V tom roku tri zvony museli odovzdať štátu na výrobu kanónov. Zhodili ich z okna veže a zvoniť zostal iba jeden. Na vianoce sa zakúpil nový Betlehem, figúrky boli asi 30 cm veľké a boli odeté do odevu, aký sa nosil vtedy. Väčšinu nákladov na kostol dal gróf Pongrácz z Krasnian a za to ho ustanovili za patróna kostola. Aj farskú budovu postavili v tom roku a kňazovi pridelili farskú záhradu, kde bol aj cintorín. Pri fare boli aj hospodárske budovy a obec sa zaviazala dávať kňazovi prídel, každé číslo domu 1/2 m3 dreva a štvrťku jačmeňa a koľadu. Neskôr keď prišiel do obce aj organista, tomu dávali polovicu z toho. Dávalo sa to pred vianočnými sviatkami a volalo sa to zápis, vyberal to richtár s prísažným. Organista mal za povinnosť piecť oplátky na Vianoce a za ne tiež dostal misu zrna. Oplátkov muselo byť dva kusy na každého člena rodiny a jeden kus v ktorom bola zapečená petržlenová vňať pre dobytok.
    Vnútorné maľby kostola maľoval významný Slovenský maliar Ján Hanula. Tento vo svojich pamätiach spomína, že prvá svetová vojna ho zastihla pri maľovaní nášho kostola. Treba však dodať, že niekde na, alebo pri novom kostole stál starý drevený kostolík, ktorý zhorel začiakom 19. stor. Farnosť v Dolnej Tižine bola založená podľa Schematizmu, ktorý je uložený na farskom úrade v r. 1789. Od tohto roku ma aj matriky a dá sa predpokladať, že v tých rokoch postavili aj farskú budovu. Či sa jedná o terajšiu budovu sa zistiť nedá, pretože z archívnych záznamov z tých rokoch sa nič nezachovalo.

OPRAVY:
- Kostol maľoval významný Slov. akad. maliar Jozef Hanula nar. v r. 1863 v Troch Sliačoch na Liptove. Zomrel v roku 1944.
- Lokálna kaplánka Tižina s filiálkou Zemianská Stráža bola zriadená v r. 1789. Na farnosť bola povýšená cisár. dekrétom 21. apríla 1805! (kánon. vizitácia r. 1828)


Podľa matričných záznamov našu farnosť od jej založenia od r. 1789 spravovali títo kňazi:


Poznámka:  XXVII. správca farnosti Peter Paliatka, XXVIII. súčasný správca farnosti Ľubomír Vavro.


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
foto: obecný úrad