Kronika obce | CHOLERA V OBCI V ROKU 1831


obr.: "Kolerový cintorín" - Cholerový cintorín

Cholera v obci v r. 1831

     Bolo to v rokoch 1830 keď hrozný hosť, cholera, dotiahol odkiaľsi z východu do Európy a začal riadiť aj v Uhorsku. Strach zasiahol všade, veď ľudia mali ešte v pamäti prvú choleru, ktorej padlo za obeť veľa životov a pomoci proti nej žiadnej nebolo. Všeliake chýry išli jeden za druhým, miatli však ešte viac. Keď aj niekto trošku ochorel už kričali, už je to tu, už je to tu! A uľahčene si vydýchli, keď sa ukázalo, že ten je už zdravý. Až raz, keď ochorel jeden starký a za pár hodín už bol mŕtvy a po ňom aj jeho syn, uhádli ľudia, že cholera už prišla do dediny. Strašne riadila choroba vtedy v obci, zomretých nestačili pochovávať a v každom dome chýbal niekto, museli založiť nový cinter na Beuku. Najhoršie bolo, že taký strach zachvátil ľudí, že už nemal ani kto pochovávať. Kto bol ešte zdravý, za nič na svete sa nechcel na to dať. Jakýsi občan si večer spieval: "Ja veru cholera, kde si sa podela, keď si si nevzala Janíčka korheľa". Do rána bol mŕtvy a to bola vraj posledná obeť neľútostnej choroby. Kňaz vtedy posväcoval hroby a odbavoval pohreb iba z diaľky od kostola. Mŕtvych pochovávali do spoločných hrobov a zasypávali vápnom. V dedine nebolo domu, kde by niekoho neoplakávali.

História Parochiae Dolná Tižina ab. a. 1904. čl. 61 - (Andrej Bednár spr. far.)
píše o cholere v obci v r. 1873! Na chorobu zomrelo 68 ľudí a v tom roku bolo zomrelých až 137 ľudí! Na "koleru" (k) zomretých pochovávali za potokom, na kopčeku za kostolom a od tých čias sa toto miesto nazýva "kolerový cinter".obr.: Kríž na "Kolerovom cintoríne"


zdroj: Obecná kronika
kronikár: Jaroslav Bačinský
foto: obecný úrad