Úradná tabuľa obce | Obmedzenie slobody pobyhu a pobytu - COVID 19

Prikladáme aj web stránku:  https://www.somzodpovedny.sk/,  kde  sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu.

Mgr. Miroslava Taranová

vedúca odboru krízového riadenia | Okresný úrad Žilina


Archív