Úradná tabuľa obce | Oznam SAD

Oznam SAD

Spoj č. 12 linky 511413 bude premávať od septembra, pretože má označenie „x10“ a to znamená, že premáva cez školské vyučovanie. 

V čase šk. prázdnin premáva cez Vašu obec spoj č. 12 linky 511409 s odchodom 7,54 hod.  D.T. Jednota smer Žilina.

SAD - Majtánová


Archív