Úradná tabuľa obce | Telefónne čísla v prípade potreby pre seniorov pre donášku jedla

Obecný úrad Dolná Tižina

 – telefónne čísla v prípade potreby pre seniorov.

Starostka obce:

Ing.Ľubica Ďuricová
Tel.: 041/5995080|0905393926
E-mail: starostka@obecdolnatizina.sk


Ekonomické oddelenie:

Iveta Mahútová
Tel.: 041/5995080,0911904466
E-mail: mahutova@obecdolnatizina.sk


Dane a miestne poplatky:

Marta Lacková
Tel.: 041/5995080,0911354466
E-mail: lackova@obecdolnatizina.sk


Sekretariát a evidencia obyvateľov:

Zuzana Lodňanová
Tel.: 041/5995080,0910495566
E-mail: lodnanova@obecdolnatizina.sk


Archív