Úradná tabuľa obce | Oznám obce - údržba záhrad a stromov

Vážení spoluobčania,

začína sa s údržbou záhrad, orezávaní stromov a kríkov,

Obec Dolná Tižina, v zastúpení starostkou obce Ing. Ľubicou Ďuricovou oznamuje občanom, že od dnešného dňa môžete orezané alebo spílené konáre zo stromov a kríkov z Vašich záhrad doviesť na otáčku autobusu na označené miesto. Tento odpad bude ďalej zlikvidovaný.

               Starostka obce.

Archív