Úradná tabuľa obce | Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Peter Kyška, bytom obec Dolná Tižina.

Zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách obecného úradu do 10.2.2020 - dátum zvesenia.

Dátum vyvesenia: 27.1.2020

Ing. Ľubica Ďuricová - starostka obce

Archív