Úradná tabuľa obce | Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Vážení spoluobčania,

upozorňujeme Vás na povinnosť registrácie chovu ošípaných. Prikladáme list z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žlina. Ďakujeme za súčinnosť.

Bližšie informácie na stránke: http://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Archív