Úradná tabuľa obce | Dodatok č.4 k VZN č.4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v MŠ na rok 2020

Archív