Úradná tabuľa obce | Oznámenie o opätovnom prejednaní návrhu na umiestnenie stavby verejnou vyhláškou

Archív