Úradná tabuľa obce | Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uloženej zásielke .

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Andrej Kabatiar, bytom obec Dolná Tižina.

Zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách obecného úradu do 23.7.2019.

Dátum vyvesenia: 9.7.2019.

Ing. Ľubica Ďuricová - starostka obce

Archív