Úradná tabuľa obce | Oznam - Materská škola

                                                                 OZNAM

Riaditeľka Materskej školy Dolná Tižina oznamuje:

 dňa 24.06.2019

v čase od 10:00 – 12:00

bude vydávať rozhodnutie

o prijatí / neprijatí

 dieťaťa do materskej školy

k 01.09.2019


Archív