Úradná tabuľa obce | Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku, v jazykoch národnostných menšín a v anglickom jazyku

https://www.minv.sk/?volby-ep

Archív