Úradná tabuľa obce | Oznámenie o prerokúvaní Návrhu Územného plánu obce Dolná Tižina

Na našej webovej stránke v menu TRANSPARENTNÁ OBEC v časti: Územný plán obce sú zverejnené dokumenty k Návrhu Územného plánu obce Dolná Tižina !

Grafická časť - 01 - ŠIRŠIE VZŤAHY LEGENDA A4-TLAČ

Grafická časť - 01-ŠIRŠIE VZŤAHY A3 1 50 000 –TLAČ

Grafická časť - 02-kun A 1  1 5000 (1)

Grafická časť - 02-kun A1 1 1000 (2)

Grafická časť - 03-doprava

Grafická časť - 04-ti

Grafická časť - 05-ppf

Grafická časť - 06-priroda

Grafická časť - 07-záväzné časti A3 1 20 000 (1)

Textová časť

Archív