Úradná tabuľa obce | Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uloženej zásielke .

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Róbert Maťko, bytom obec Dolná Tižina.

 Zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách obecného úradu do 8.11.2018. Dátum vyvesenia: 25.10.2018.

Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce

 

Archív