Úradná tabuľa obce | Oznam Základnej školy

Vedenie ZŠ Dolná Tižina oznamuje žiakom a rodičom žiakov základnej školy, že slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019  bude dňa 3. septembra 2018 (v pondelok), o 09:00 hodine v telocvični Základnej školy Dolná Tižina.  

Pri príležitosti začínajúceho nového školského roka sa bude zároveň 3. septembra o 7:30 hod. v kostole sv. Michala Archanjela v Dolnej Tižine slúžiť svätá omša, na ktorú Vás pozývame.

Stravovanie v školskej jedálni a činnosť školského klubu detí bude zahájená od 4. septembra 2018.

Archív