Úradná tabuľa obce | Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie v Dolnej Tižine

pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konajú

10. novembra 2018 je pracovníčka obce

Marta Lacková

č. tel. 041/5995 080, 0917/166 880

Úradné hodiny

Pondelok                  7.30 - 11.30 hod.                          12.00 - 16.00 hod.

Utorok                      7.30 - 11.30 hod.                           12.00 - 16.00 hod.

Streda                      7.30 - 11.30 hod.                           12.00 - 17.00 hod.

Štvrtok                      7.30 - 11.30 hod.                           12.00 - 16.00 hod.

Piatok                       7.30 - 11.30 hod.

Utorok 11.9.2018 do 24.00 hodiny - na tel. čísle 0917/166 880,

Marta Lacková - Dolná Tižina č. 165 

Archív