Úradná tabuľa obce | Informácia o voľnom pracovnom mieste v ZŠ

Miesto výkonu práce:   Základná škola Dolná Tižina

Pozícia:  učiteľ/ka primárneho vzdelávania ZŠ

Termín nástupu:   27.08.2018

Úväzok:   100%

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 437/2009 Z. z.

Platové podmienky: tarifný plat podľa Prílohy č.5 k Nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z. + % zvýšenie v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Základná škola Dolná Tižina

013 04 Dolná Tižina 28

tel.: 041/5995078

email: zsdolnatizina@gmail.com

Miesto výkonu práce:   Základná škola Dolná Tižina

Pozícia:  pedagogický asistent

Termín nástupu:   3.09.2018

Úväzok:   100%

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky: tarifný plat podľa Prílohy č.5 k Nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z. , nanajvýš 9. platová trieda + % zvýšenie v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Kontaktné údaje na zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do pracovného pomeru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Základná škola Dolná Tižina

013 04 Dolná Tižina 28

tel.: 041/5995078

email: zsdolnatizina@gmail.com

Termín ukončenia výberového konania: 10. 08.2018

Archív