Úradná tabuľa obce | Všeobecné záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území obce Dolná Tižina č.1/2018 - NÁVRH

Na našej webovej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie - VZN je zverejnené: 

Všeobecné záväzné nariadenie o verejnom poriadku na území obce Dolná Tižina č.1/2018 - NÁVRH!

Archív