Úradná tabuľa obce | Oznam - Základná škola

Oznam

Základná škola Dolná Tižina príjme do pracovného pomeru učiteľku pre primárne vzdelávanie, 

na zástup počas MD, s 0,83 úväzkom, s nástupom od 9.10.2017.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Žiadosti o prijatie možno zasielať do 29.9.2017

na adresu: Základná škola Dolná Tižina, Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

e-mail: zsdolnatizina@gmail.com

telefonický kontakt:  041/5995078   

Mgr. Anna Trnková, riaditeľka školy

Základná škola Dolná Tižina

013 04 Dolná Tižina 28

tel:  041/5995078

mail.: zsdolnatizina@gmail.com

Archív