Úradná tabuľa obce | Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Oznam obce

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samopsrávnych krajov 2017 je: obec@obecdolnatizina.sk

Archív