Úradná tabuľa obce | Oznam Obecného úradu

OZNAM

Oznamujeme spoluobčanom, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta v roku 2007 a 2008, že nájom za zaplatené hrobové miesta končí v tomto roku.

Nové nájomné zmluvy za hrobové miesto si môžete uzatvoriť na obecnom úrade v úradných hodinách.

Archív